Kế hoạch chuyển đổi sang SIM 10 số nhà mạng MobiFone

Từ ngày 15.9 bắt đầu thực hiện lộ trình chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 số của Bộ TT-TT. Dự kiến nhà mạng MobiFone tiến hành chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 diễn ra trong 5 đợt bắt đầu từ 15/09/2018 và kết thúc ngày 07/10/2018 tương ứng với 5 đầu số gồm 0120, 0121, 0122, 0126 và 0128.

Dự kiến nhà mạng MobiFone tiến hành chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 diễn ra trong 5 đợt bắt đầu từ 15/09/2018 và kết thúc ngày 07/10/2018 tương ứng với 5 đầu số gồm 0120, 0121, 0122, 0126 và 0128.

Lộ trình Thời gian chuyển đổi Mã mạng cũ Mã mạng mới
Đợt 1 Từ 15/09/2018 – 24/09/2018 0120 070
Đợt 2 Từ 24/09/2018 – 27/09/2018 0121 079
Đợt 3 Từ 27/09/2018 – 04/10/2018 0122 077
Đợt 4 Từ 04/10/2018 – 07/10/2018 0126 076
Đợt 5 Từ 07/10/2018 – 10/10/2018 0128 078

Lời kết: Lộ trình chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 số của các nhà mạng Viettel đã được lên kế hoạch, vậy nên sau khi các nhà mạng hoàn tất quá trình chuyển đổi thì các bạn hãy mới nên bắt đầu tự cập nhật lại danh bạ điện thoại của mình.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận