Kế hoạch chuyển đổi sang SIM 10 số nhà mạng Viettel

Từ ngày 15.9 bắt đầu thực hiện lộ trình chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 số của Bộ TT-TT. Kế hoạch chuyển đổi sang SIM 10 số nhà mạng Viettel tiến hành chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 từ 00h00 ngày 15/09/2018 và hoàn tất vào ngày 07/10/2018 tương ứng với 8 đầu số gồm 0169, 0168, 0167, 0166, 0165, 0164, 0163 và 0162.

Dự kiến nhà mạng Viettel tiến hành chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 từ 00h00 ngày 15/09/2018 và hoàn tất vào ngày 07/10/2018 tương ứng với 8 đầu số gồm 0169, 0168, 0167, 0166, 0165, 0164, 0163 và 0162.

Lộ trình Thời gian chuyển đổi Mã mạng cũ Mã mạng mới
Đợt 1 00h00 15/09/2018 0169.66 039.66
Đợt 2 00h00 17/09/2018 0169 039
Đợt 3 00h00 19/09/2018 0168 038
Đợt 4 00h00 23/09/2018 0167 037
Đợt 5 00h00 25/09/2018 0166 036
Đợt 6 00h00 27/09/2018 0165 035
Đợt 7 00h00 03/10/2018 0164 034
Đợt 8 00h00 05/10/2018 0163 033
Đợt 9 00h00 07/10/2018 0162 032

Lời kết: Lộ trình chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 số của các nhà mạng Viettel đã được lên kế hoạch, vậy nên sau khi các nhà mạng hoàn tất quá trình chuyển đổi thì các bạn hãy mới nên bắt đầu tự cập nhật lại danh bạ điện thoại của mình.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận