Lộ trình chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 số

Từ ngày 15.9 bắt đầu thực hiện lộ trình chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 số của Bộ TT-TT  và tùy từng nhà mạng sẽ có những lộ trình cụ thể riêng. Trước giờ G thì các nhà mạng VinaPhone, MobiFone, Viettel, Vietnamobile và Gmobile đã hỗ trợ chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 số như thế nào?

Lộ trình chuyển đổi bắt đầu từ 15/09/2018, sau khi hoàn tất chuyển đổi khách hàng vẫn có thể quay số song song cả đầu số mới và cũ cho đến hết ngày 14/11/2018.

1. Lộ trình nhà mạng Viettel

Dự kiến nhà mạng Viettel tiến hành chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 từ 00h00 ngày 15/09/2018 và hoàn tất vào ngày 07/10/2018 tương ứng với 8 đầu số gồm 0169, 0168, 0167, 0166, 0165, 0164, 0163 và 0162.

Lộ trình Thời gian chuyển đổi Mã mạng cũ Mã mạng mới
Đợt 1 00h00 15/09/2018 0169.66 039.66
Đợt 2 00h00 17/09/2018 0169 039
Đợt 3 00h00 19/09/2018 0168 038
Đợt 4 00h00 23/09/2018 0167 037
Đợt 5 00h00 25/09/2018 0166 036
Đợt 6 00h00 27/09/2018 0165 035
Đợt 7 00h00 03/10/2018 0164 034
Đợt 8 00h00 05/10/2018 0163 033
Đợt 9 00h00 07/10/2018 0162 032

2. Lộ trình nhà mạng MobiFone

Dự kiến nhà mạng MobiFone tiến hành chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 diễn ra trong 5 đợt bắt đầu từ 15/09/2018 và kết thúc ngày 07/10/2018 tương ứng với 5 đầu số gồm 0120, 0121, 0122, 0126 và 0128.

Lộ trình Thời gian chuyển đổi Mã mạng cũ Mã mạng mới
Đợt 1 Từ 15/09/2018 – 24/09/2018 0120 070
Đợt 2 Từ 24/09/2018 – 27/09/2018 0121 079
Đợt 3 Từ 27/09/2018 – 04/10/2018 0122 077
Đợt 4 Từ 04/10/2018 – 07/10/2018 0126 076
Đợt 5 Từ 07/10/2018 – 10/10/2018 0128 078

3. Lộ trình nhà mạng VinaPhone

Dự kiến nhà mạng VinaPhone tiến hành chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 từ 00h00 ngày 15/09/2018 và hoàn tất vào ngày 27/09/2018 tương ứng với 5 đầu số gồm 0123, 0124, 0125, 0127 và 0129.

Lộ trình Thời gian chuyển đổi Mã mạng cũ Mã mạng mới
Đợt 1 00h00 ngày 15/09/2018 0124 084
Đợt 2 00h00 ngày 18/09/2018 0127 081
Đợt 3 00h00 ngày 21/09/2018 0129 082
Đợt 4 00h00 ngày 24/09/2018 0123 083
Đợt 5 00h00 ngày 27/09/2018 0125 085

4. Lộ trình nhà mạng Vietnamobile

Dự kiến nhà mạng Vietnamobile tiến hành chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 từ 00h00 ngày 15/09/2018 và hoàn tất vào ngày 27/09/2018 tương ứng với 5 đầu số gồm 0186 và 0188.

Lộ trình Thời gian chuyển đổi Mã mạng cũ Mã mạng mới
Đợt 1 Từ 15/09/2018 0186 056
Đợt 2 Từ 19/09/2019 0188 058

5. Lộ trình nhà mạng Gmobile

Dự kiến nhà mạng Gmobile tiến hành chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 từ 00h00 ngày 15/09/2018 và hoàn tất vào ngày 21/09/2018 tương ứng với đầu số gồm 0199.

Lộ trình Thời gian chuyển đổi Mã mạng cũ Mã mạng mới
Đợt 1 Từ 15/09/2018 0199 059

Lời kết: Lộ trình chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 số của các nhà mạng VinaPhone, MobiFone, Viettel, Vietnamobile và Gmobile đã được lên kế hoạch, vậy nên sau khi các nhà mạng hoàn tất quá trình chuyển đổi thì các bạn hãy mới nên bắt đầu tự cập nhật lại danh bạ điện thoại của mình.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận