Thẻ: RecyclerView

Tìm hiểu RecyclerView trong Android

Tìm hiểu RecyclerView trong Android

RecyclerView là gì? Android RecyclerView được thiết kế hiển thị dữ liệu lớn dạng danh sách, RecyclerView có nhiều thay đổi giúp ứng dụng mượt hơn, tùy chỉnh dễ dàng hơn… Trong nội dung toàn bộ bài viết này …