Tìm hiểu RecyclerView trong Android

RecyclerView là gì? Android RecyclerView được thiết kế hiển thị dữ liệu lớn dạng danh sách, RecyclerView có nhiều thay đổi giúp ứng dụng mượt hơn, tùy chỉnh dễ dàng hơn… Trong nội dung toàn bộ bài viết này nhằm hướng dẫn sử dụng RecyclerView trong Android.

Những thông tin dưới đây nhằm cung cấp cho bạn một số kiến thức trong việc tìm hiểu RecyclerView trong Android, sau đây là nội dung chi tiết:

1. RecyclerView là gì?

RecyclerView được thiết kế hiển thị dữ liệu lớn dạng danh sách, RecyclerView có nhiều thay đổi giúp ứng dụng mượt hơn, tùy chỉnh dễ dàng hơn…

 • RecyclerView trong Android giúp hiển thị dữ liệu dưới dạng danh sách ngang hoặc dọc.
 • RecyclerView bắt buộc phải sử dụng ViewHolder nhằm giúp cải thiện hiệu năng, lý do phải sử dụng ViewHolder tại vì để có thể tái sử dụng View nhằm tránh việc khởi tạo View mới và findViewById quá nhiều.
 • RecyclerView sử dụng lớp ItemAnimator, ItemDecoration giúp tùy chỉnh dễ dàng.
 • RecyclerView cung cấp một số kiểu trình bày bao gồm: LinearLayoutManager (thẳng đứng hoặc ngang), GridLayoutManager (dạng lưới) và StaggeredGridLayoutManager (dạng so le).

2. Thành phần RecyclerView trong Android

Mối quan hệ giữa các lớp RecyclerView, LayoutManager, Adaptor, ViewHolder được mô tả trong sơ đồ sau.

 • Lớp RecyclerView.Adapter: được dùng để xử lý hoặc hiển thị dữ liệu lên các Item trong RecyclerView.
 • Lớp RecyclerView.ViewHolder: được dùng để có thể tái sử dụng View nhằm tránh việc khởi tạo View mới nhằm cải thiện hiệu suất ứng dụng.
 • Lớp RecyclerView.LayoutManager: được dùng để cung cấp một số kiểu trình bày bao gồm hiển thị dữ liệu bao gồm LinearLayoutManager (giúp hiển thị dữ liệu dạng danh sách cuộn thẳng đứng hoặc nằm ngang), GridLayoutManager (giúp hiển thị dữ liệu dạng lưới) và StaggeredGridLayoutManager (giúp hiển thị dữ liệu dạng so le).
 • Lớp RecyclerView.ItemAnimator: được dùng để chuyển đổi màu sắc, vị trí, hướng của một đối tượng trên màn hình theo thời gian.
 • Lớp RecyclerView.ItemDecoration: được dùng để thiết lập nhiều hiệu ứng giữa các danh mục.

3. Khởi tạo RecyclerView trong Android

Thực hiện lần lượt các bước sau đây giúp bạn khởi tạo RecyclerView trong Android:

 • Thêm thư viện RecyclerView vào ứng dụng nếu chưa tồn tại.
 • Định nghĩa một lớp để sử dụng làm nguồn dữ liệu.
 • Thêm RecyclerView vào Activity để hiển thị.
 • Tạo tập tin XML để định nghĩa cách dữ liệu được hiển thị.
 • Khởi tạo RecyclerView.Adapter và ViewHolder

Lời kết: Như vậy bạn đã vừa tìm hiểu cũng như cách khởi tạo RecyclerView trong Android, bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với thực hiện ví dụ sử dụng RecyclerView trong Android. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo trong chuyên mục lập trình Android với nhiều kiến thức bổ ích trong việc xây dựng ứng dụng Android.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận