Web bán hàng bằng Spring MVC – Cài đặt và khởi tạo ứng dụng

Tiếp tục loạt bài hướng dẫn xây dựng Web bán hàng bằng Spring MVC thì Team Việt Dev sẽ trình bày phần cài đặt và khởi tạo ứng dụng Spring MVC.

Để có thể hoàn thành việc xây dựng hoàn chỉnh một trang web bán hàng bằng Spring MVC thì đầu tiên chúng ta cần phải cài đặt một số ứng dụng cần thiết, sau đó là đến phần khởi tạo ứng dụng Spring MVC đầu tiên.

Yêu cầu:

  • Cài đặt IDE như NetBean hoặc Eclipse.
  • Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL hoặc MariaDB.

Trong toàn bộ phần hướng dẫn xây dựng Web bán hàng bằng Spring MVC thì mình sẽ sử dụng công cụ NetBean IDE.

Bước 1: Chọn dự án mới từ danh mục của IDE bằng cách chọn File > New Project…

Web bán hàng bằng Spring MVC - Cài đặt và khởi tạo ứng dụng

Bạn chọn thể loại Java Web Web Application sau đó nhấn Next.

Web bán hàng bằng Spring MVC - Cài đặt và khởi tạo ứng dụng

Bây giờ bạn đặt tên cho dự án, đường dẫn lưu trữ và nhấn Next.

Web bán hàng bằng Spring MVC - Cài đặt và khởi tạo ứng dụng

Tiếp tục chọn các mục như Server, Java EE Version… sau đó nhấn Next.

Web bán hàng bằng Spring MVC - Cài đặt và khởi tạo ứng dụng

Bước 2: Bây giờ bạn tích vào lựa chọn Spring Web MVC và Hibernate để chúng ta bắt đầu khởi tạo ứng dụng Spring MVC xây dựng website bán hàng.

Web bán hàng bằng Spring MVC - Cài đặt và khởi tạo ứng dụng

Cấu trúc thư mục của ứng dụng Spring MVC.

Web bán hàng bằng Spring MVC - Cài đặt và khởi tạo ứng dụng

Bước 3: Cuối cùng bạn có thể khởi chạy ứng dụng Spring MVC để kiểm tra kết quả việc cài đặt và khởi tạo ứng dụng Spring MVC.

Web bán hàng bằng Spring MVC - Cài đặt và khởi tạo ứng dụng

Tải mã nguồn tại đây:

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết trong loạt bài hướng dẫn xây dựng web bán hàng bằng Spring MVC… miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận