Danh mục: Android

Custom Spinner trong Android

Custom Spinner trong Android

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Spinner trong Android. Vậy Spinner là gì? Có mấy cách khai báo Spinner? Sử dụng Spinner như thế nào? img Để tìm hiểu Spinner trong Android chúng …
Custom GridView trong Android

Custom GridView trong Android

Cũng tương tự như Custom ListView, Custom GridView trong Android là để cải thiện các item trong GirdView. Các item mặc định trong GridView mà Android cung cấp khá đơn điệu và không bắt mắt. Để …

Custom ListView trong Android

Mời các bạn đến với bài hướng dẫn Custom ListView trong Android. Sau khi đã tìm hiểu về ListView trong Android, với item mặc định trong ListView khá đơn điệu và không bắt mắt để giải quyết …
Tìm hiểu GridView trong Android

Tìm hiểu GridView trong Android

Tiếp theo chuyên mục UI Layout là phần tìm hiểu GridView trong Android. Vậy GridView là gì? Có mấy cách khai báo GridView? Sử dụng GridView như thế nào? Để tìm hiểu GridView trong Android chúng …