Danh mục: Android

Tìm hiểu về Activity trong Android

Activity trong Android là một thành phần ứng dụng cung cấp một màn hình để người dùng có thể tương tác chẳng hạn như quay số điện thoại, chụp ảnh, đọc báo… và mỗi ứng …

Tìm hiểu về Service trong Android

Service trong Android là một thành phần giúp thực hiện các tác vụ chạy nền mà không cần tương tác với người dùng và nó hoạt động ngay cả khi ứng dụng bị tắt hoàn …

Cấu trúc ứng dụng Android

Trong một ứng dụng Android sẽ được tổ chức thành nhiều mục riêng giúp cho mã nguồn được trình bày tốt hơn. Nội dung chính phần này trình bày phần cấu trúc ứng dụng Android. Hình …

Thành phần ứng dụng Android

Thành phần ứng dụng Android bao gồm bốn thành phần Activities, Services, Broadcast Receivers và Content Providers có thể được sử dụng trong một ứng dụng Android. Trong Android có bốn thành phần chính bao gồm Activities, Services, …

Thành phần kiến trúc Android

Thành phần kiến trúc Android là một ngăn xếp được chia thành 5 phần và 4 lớp bao gồm Linux Kernel, Native Libraries, Android Runtime, Application Framework và Application. Nội dung chính sau đây sẽ mô tả …