Xây dựng Intro Slider cho ứng dụng Android

Xây dựng Intro Slider trong ứng dụng Android là một cách tuyệt vời để giới thiệu các tính năng nổi bật của ứng dụng. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng Intro Slider cho ứng dụng Android để giúp cho ứng dụng Android của bạn mang lại hiệu quả hơn đối với người dùng.

Xây dựng Intro Slider cho ứng dụng Android

Nếu như việc thêm một màn hình tĩnh (Splash Screen) vào ứng dụng Android có vẻ trông khá nhàm chán thì tại sao bạn không thử thêm thanh trượt giới thiệu vào ứng dụng nơi mà người dùng có thể vuốt qua một vài trang trình bày trước khi vào ứng dụng.

Điểm qua một vài ứng dụng xây dựng Intro Slider cho ứng dụng Android chẳng hạn như Tra cứu trị trường, Zing MP3, My Viettel…

Xây dựng Intro Slider cho ứng dụng Android

Bước 1: Bạn tạo một Activity mới như mình sẽ đặt tên là IntroActivity.java và đây sẽ là Activity khởi chạy đầu tiên khi mở ứng dụng, vậy bạn cũng cần mở tập tin AndroidManifest.xml và cấu hình lại như sau

Mở tập tin activity_intro.xml và sửa đổi mã như dưới đây để thêm thanh trượt, nút nhấn…

Với mỗi trang giới thiệu chúng ta sẽ tạo một màn hình hiển thị riêng, như mình muốn tạo một thanh trượt bao gồm 3 màn hình giới thiệu vậy nên mình sẽ tạo 3 tập tin lần lượt layout_intro1.xmllayout_intro2.xml và layout_intro3.xml

Tập tin layout_intro1.xml như sau:

Tập tin layout_intro2.xml như sau:

Tập tin layout_intro3.xml như sau:

Giao diện hiển thị màn hình giới thiệu chúng ta vừa thiết kế lần lượt như sau:

Xây dựng Intro Slider cho ứng dụng Android

Bước 2: Tạo một lớp có tên PrefManager.java nhằm mục đích khi ứng dụng khởi động chúng ta sẽ kiểm tra nếu ứng dụng được khởi chạy lần đầu tiên thì mới hiển thị màn hình giới thiệu, ngược lại thì sẽ mở màn hình chính.

SharedPreferences có thể thực hiện lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong ứng dụng Android

Bước 3: Tiếp tục bạn mở tập tin IntroActivity.java và sửa đổi mã như dưới đây để thực hiện xây dựng Intro Slider cho ứng dụng Android.

Bạn tạo tập tin array.xml trong thư mục res > value và thêm đoạn mã sau vào:

Cuối cùng hãy chạy trương trình trên để kiểm tra xem kết quả thực hiện như thế nào.

Lời kết: Như vậy việc xây dựng Intro Slider cho ứng dụng Android tuy đơn giản nhưng giúp cho ứng dụng Android của bạn mang lại hiệu quả lớn tới người dùng. Ngoài ra bạn có thể xem thêm nhiều bài viết khác trong chủ đề lập trình Android tại Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận