Danh mục: Bản tin

Máy thu hoạch cà phê tự động

Việc thu hoạch và bảo quản cà phê đạt chất lượng cao là vấn đề quan trọng hàng đầu. Hiện nay việc áp dụng Khoa Học & Công Nghệ vào việc thu hoạch cà phê …

Máy thu hoạch nho tự động

Mặc dù việc thu hoạch nho bằng tay vẫn được các nhà sản xuất rượu ưa thích vì trái cây dành cho rượu vang cao cấp, tuy nhiên việc áp dụng cơ giới hóa máy …