Hướng dẫn lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao

Hướng dẫn lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao được chia sẻ bởi Team Việt Dev nhằm giúp các bạn sau khi hoàn tất khóa học sẽ trang bị kiến thức lập trình Android.

Đây là khóa học lập trình Android được chia sẻ bởi Team Việt Dev, nội dung các bài hướng dẫn được chia làm nhiều phần với kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.

Đây là khóa học lập trình Android hoàn toàn miễn phí, nếu thấy khóa học bổ ích thì đừng quyên chia sẻ khóa học cho mọi người cùng biết đến.

Đăng ký học ngay để có nhiều ưu đãi hôm nay:

Lập trình học android từ cơ bản đến nâng cao đi làm ngay Đăng ký học giảm 38%

Khóa android cơ bản vỡ lòng

Đăng ký ngay

Lập trình Android cơ bản:

Hướng dẫn lập trình Android cơ bản sẽ trình bày một số khái niệm cơ bản, thành phần kiến trúc, cấu trúc ứng dụng, giao diện… cụ thể như sau:

Bài 01: Giới thiệu về hệ điều hành Android

Bài 02: Thiết lập môi trường lập trình Android

Bài 03: Thành phần kiến trúc Android

Bài 04: Thành phần ứng dụng Android

Bài 05: Khởi tạo ứng dụng Android đầu tiên

Bài 06: Cấu trúc ứng dụng Android

Bài 07: Tìm hiểu về UI Layout trong Android

Bài 08: Tìm hiểu về UI Control trong Android

Bài 09: Tìm hiểu về Activity trong Android

Bài 10: Tìm hiểu về Services trong Android

Bài 11: Tìm hiểu về Broadcast Receiver trong Android

Bài 12: Tìm hiểu về Content Provider trong Android

Bài 13: Tìm hiểu về Intent trong Android

Bài 14: Tìm hiểu về Fragment trong Android

Bài 15: Tìm hiểu về cấp quyền truy cập hệ thống trong Android

Lập trình Android nâng cao:

Hướng dẫn lập trình Android nâng cao bao gồm lưu trữ và truy xuất dữ liệu, các thư viện hình ảnh, đồng bộ dữ liệu, tương tác hệ thống… cụ thể như sau:

Bài 01: Tìm hiểu về Asyntask trong Android

Bài 02: Tìm hiểu về Socket trong Android

Bài 03: Tìm hiểu về XML và JSON trong Android

Bài 04: Tìm hiểu về Retrofit trong Android

Bài 05: Tìm hiểu về Volley trong Android

Bài 06: Tìm hiểu về SQLite trong Android

Bài 07: Tìm hiểu về FireBase trong Android

Bài 08: Tìm hiểu về Camera trong Android

Bài 09: Tìm hiểu về Notification trong Android

Bài 10: Tìm hiểu về Thread và Handler trong Android

Lập trình Android qua các ứng dụng:

Bài 01: Xây dựng ứng dụng Tra Cứu Thị Trường

Bài 02: Xây dựng ứng dụng Hẹn Giờ Báo Thức

Lời kết: Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết hướng dẫn lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao, ngoài ra các bạn có thể xem thêm các nội dung khác trong chuyên mục lập trình Android được chia sẻ với Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận