[Hibernate] Bài 3: Cài Đặt Và Chạy Ứng Dụng Hibernate

Trong bài cài đặt và chạy ứng dụng Hibernate sẽ giải thích làm thế nào để cài đặt Hibernate và các gói liên quan khác để chuẩn bị một môi trường phát triển cho ứng dụng Hibernate. Với ứng dụng Hibernate mình sử dụng cơ sở dữ liệu  là MySQL và sử dụng Navicat là phần mền quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

Để có thể cài đặt và chạy ứng dụng Hibernate bạn cần phải cần có những yêu cầu cơ bản sau đây có thể kể đến như hệ quản trị cơ sở dữ liệu, thư viện Hibernate, IDE để lập trình…

1. Download Thư Viện Hibernate : linkdownload

2. Download MySQL :  linkdownload

3. Download Navicat : linkdownload

Sau đây là một số hình ảnh chi tiết trong quá trình cài đặt và khời chạy ứng dụng Hibernate.

4. Tạo project và khai báo thư viện cho ứng dụng.

Tạo project trong netbean.

Đặt tên project là DemoUngDungHibernate.

Sau khi đã tạo project thì bắt đầu khai báo thư viện cho project. Click chuột phải vào project chọn proberties, chọn libraries và add thư viện mysql-connector và Hibernate mình đã download ở trên.

5. Tạo file hibernate.cfg.xml

Nội dụng trong file hibernate.cfg.xml khi mới khởi tạo.

Để hiểu rõ hơn  về nội dung từng phần trong file hibernate.cfg.xml các bạn tham khảo bài viết Hướng dẫn cấu hình Hibernate Annotations, sau đây là đoạn code trong file hibernate.cfg.xml trong ứng dụng.

6. Tạo ra lớp TaiKhoan nằm trong package model.

7. Tạo lớp HibernateUtil trong Package util.

Nếu  bạn nào không biết tạo lớp HibernateUtil các bạn quay lại coi ở mục số  6 trong bài viết.

8. Bây giờ mình tạo ra một class để chạy ứng dụng, mình đặt  tên là TestTaiKhoan nằm trong package test.

Đoạn code trên có ý nghĩa là tạo ra session và gán vào transaction, sau đó tạo ra một đối tượng TaiKhoan và sử dụng phương thức save() của Hibernate để thêm đối tượng TaiKhoan, sau khi thêm thì goi phương thức comit() đẩy dữ liệu đi.

Sau đây là kết quả dưới cơ sở dữ liệu.

 

Bài viết này các bạn chỉ cần nắm cho mình cách khi báo thư viện cho ứng dụng Hibernate, tạo file hibernate.cfg.xml, class HibernateUtil và mapping đối tượng. Trong quá trình cái đặt và chạy ứng dụng Hibernate có gì cần hỗ trợ các bạn có thể comment bên dưới.

Download source code bài viết.

Xem tiếp: Bài 4: Cấu Hình Hibernate

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận