Tích hợp biểu đồ JFreeChart trong Java Swing

JFreeChart là một khung công tác mã nguồn mở cho ngôn ngữ lập trình Java, cho phép tạo ra nhiều loại biểu đồ tương tác và không tương tác. Sau đây là hướng dẫn tích hợp biểu đồ JFreeChart trong Java Swing.

JFreeChart hỗ trợ một số biểu đồ khác nhau, bao gồm các biểu đồ kết hợp: Biểu đồ X-Y. Trục thời gian là có thể. Biểu đồ hình tròn Biểu đồ Gantt Biểu đồ thanh. Để tích hợp biểu đồ JFreeChart trong Java Swing chúng ta cần thêm thư viện jfreechart-1.5.0.jar và jcommon-1.0.23.jar vào dự án.

Tích hợp biểu đồ JFreeChart trong Java Swing

Tải thư viện JFreeChart tại đây: http ://bit. ly/2XOesyd

Sau đây là một số dạng biểu đồ phổ biến thường sử dụng:

1. Biểu đồ PieChart trong Java Swing:

Đoạn mã sau hướng dẫn tạo biểu đồ PieChart trong Java Swing:

Kết quả sau khi chạy đoạn mã trên như sau:

Tích hợp biểu đồ JFreeChart trong Java Swing

2. Biểu đồ BarChart trong Java Swing:

Đoạn mã sau hướng dẫn tạo biểu đồ BarChart trong Java Swing:

Kết quả sau khi chạy đoạn mã trên như sau:

Tích hợp biểu đồ JFreeChart trong Java Swing

3. Biểu đồ GanttChart trong Java Swing:

Đoạn mã sau hướng dẫn tạo biểu đồ GanttChart trong Java Swing:

Kết quả sau khi chạy đoạn mã trên như sau:

Tích hợp biểu đồ JFreeChart trong Java Swing

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục ra mắt nhiều nội dung khác liên quan đến Java Swing miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận