Java là gì? Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) được tạo ra với tiêu chí “viết một lần, thực thi khắp nơi”. Vào thời điểm năm 1991 tại Sun Microsystems James Gosling và bạn đồng nghiệp đã xây dựng và phát triển Java với tên ban đầu được gọi là Oak (cây sồi). Java được sử dụng để phát triển ứng dụng di động, ứng dụng máy tính để bàn, ứng dụng web, trò chơi…

Tài liệu ngôn ngữ lập trình Java

Tổng hợp bộ tài liệu lập trình Java cơ bản, Java nâng cao, Java Swing do Team Việt Dev biên soạn và sưu tầm.

Tài liệu Java cơ bản

Tài liệu Java nâng cao

Tài liệu Java Swing

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Java

Tổng hợp hướng dẫn xây dựng ứng dụng Java do Team Việt Dev biên soạn và sưu tầm.

Hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng Quản Lý Học Viên