Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java cơ bản

Đây là bộ tài liệu lập trình Java cơ bản rất quan trọng đối với các bạn mới học lập trình. Bởi hầu hết cái gì cũng bắt nguồn từ căn bản mà ra. Với bộ lập trình Java căn bản này bạn sẽ giúp bạn làm quen với lập trình hướng đối tượng.

Trong phần chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java cơ bản bao gồm nhiều bộ tài liệu có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Với những bộ tài liệu tiếng Việt được các Thầy Cô trong các trường đại học biên soạn nên rất dễ hiểu. Sau đây là phần chia sẻ tài liệu lập trình Java cơ bản.

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java cơ bản

1. Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java cơ bản.

Tài liệu lập trình Java cơ bản là giáo trình được cô Nguyễn Thị Tú Mi (Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Nông Lâm Tp. HCM) biên soạn. Tài liệu hoàn toàn là Tiếng Việt, tương ứng với mỗi phần lý thuyết sẽ có ví dụ đi kèm. Sau đây tôi sẽ trích lọc những nội dung chính trong bộ tài liệu Lập trình Java cơ bản.

Các khái niệm cơ bản trong Java

 • Định nghĩa lớp, đối tượng
 • Thuộc tính, phương thức và kiểm soát truy cập
 • Phương thức khởi tạo
 • Thao tác với đối tượng

Các thành phần trong Java (Java components)

 • Chú thích
 • Khối lệnh và câu lệnh
 • Tập ký tự dùng trong Java
 • từ khóa và tên
 • Kiểu dữ liệu
 • Hằng
 • Biến
 • Chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Định dạng nhập xuất
 • Biểu thức và toán tử
 • Các câu lệnh điều khiển

Lớp, đối tượng, mảng

 • Xây dựng lớp và khai báo
 • Thao tác với đối tượng (khởi tạo, sử dụng, truyền tham số, ví dụ…)
 • Thao tác với mảng (khởi tạo, sử dụng, ví dụ…)

Gói (Package) – Kế thừa (Inheritance) – Lớp trừu tượng (Abstract class) – Giao diện (Interfaces)

 • Đặc điểm và định nghĩa của gói
 • Cách sử dụng gói như thế nào?
 • Kế thừa ngoài đời và trong lập trình như thế nào?
 • Phương thức ghi đè, phương thức nạp chồng, phương thức trừu tượng
 • Kế thừa trong Java, thừa kế nhiều tầng, ví dụ sử dụng kế thừa trong Java
 • Định nghĩa và hiện thực giao diện
 • Truy xuất và hiện thực thông qua tham chiếu interface

Các bạn có thể download bộ tài liệu lập trình Java cơ bản ngay bên dưới đây.

2. Download bộ tài liệu lập trình Java Cơ bản tiếng Việt

Sau đây là link download giáo trình lập trình Java cơ bản tiếng Việt.

Tải giáo trình lập trình Java cơ bản tiếng Việt – Link MegaURL https://mshares.co/file/Wzq1MB

3. Download bộ tài liệu lập trình Java Cơ bản Think Java

Think Java là một trong những tài liệu Java tiếng Anh hiếm hoi được biên dịch kĩ lưỡng và hoàn toàn miễn phí. Rất phù hợp với những ai muốn tự học Java.

Như vậy là tôi đã chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java cơ bản bao gồm tiếng Anh và tiếng Việt đến các bạn. Ngoài ra các bạn có tham khảo thêm những bộ tài liệu lập trình khác tại Team Việt Dev.

Xem thêm các khóa học lập trình được biên soạn bởi Team Việt Dev.

Khóa học lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học lập trình Android miễn phí

Xây dựng website bán hàng miễn phí với wordpress

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận