Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java Swing

Sau đây tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ tài liệu lập trình Java Swing. Đối với lập trình viên Java thì chắc hẳn ai cũng biết đến lập trình giao diện Java Swing.

Trong phần chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java Swing này bao gồm nhiều bộ tài liệu có cả Tiếng Anh và Tiếng Việt. Với những bộ tài liệu Tiếng Việt được các Thầy Cô trong các trường đại học biên soạn nên rất dễ hiểu. Sau đây là phần chia sẻ tài liệu lập trình Java Swing.

Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java Swing

1. Chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java Swing.

Tài liệu lập trình Java Swing là giáo trình được cô Nguyễn Thị Tú Mi (Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Nông Lâm Tp. HCM) biên soạn. Tài liệu hoàn toàn là Tiếng Việt, tương ứng với mỗi phần lý thuyết sẽ có ví dụ đi kèm. Sau đây tôi sẽ trích lọc những nội dung chính trong bộ tài liệu Lập trình Java Swing.

Giới thiệu giao diện đồ họa người dùng (Introduce GUI)

 • giới thiệu AWT và Swing
 • Xây dựng Java Gui cơ bản
 • Cơ chế kiểm soát sự kiện người dùng

Bộ chứa giao diện đồ họa người dùng (GUI containers)

 • Tìm hiểu JPanel
 • Tìm hiểu JFrame
 • Tìm hiểu JWindow
 • Tìm hiểu JScrollPane
 • Tìm hiểu JTabbedPane

Thành phần giao diện đồ họa người dùng (GUI Components)

 • Các thành phần GUI Swing (các thành phần, các bộ chứa, lớp JComponent)
 • Các thành phần GUI cơ bản (JButton, JToggleButton, JRadioButton, JCheckBox, JColorChooser, JLabel, JTextField, JTextArea, JList, JComboBox, JPopupMenu, JToolBar)

Quản lý bố cục giao diện đồ họa người dùng (GUI Layout Manager)

 • BorderLayout là gì? Ví dụ sử dụng BorderLayout.
 • BoxLayout là gì? Ví dụ sử dụng BoxrLayout.
 • CardLayout là gì? Ví dụ sử dụng CardLayout.
 • FlowLayout là gì? Ví dụ sử dụng FlowLayout.
 • GridLayout là gì? Ví dụ sử dụng GridLayout.
 • GridBagLayout là gì? Ví dụ sử dụng GridBagLayout.

Các bạn có thể download bộ tài liệu lập trình Java Swing ngay bên dưới đây.

2. Download bộ tài liệu lập trình Java Swing

Sau đây là link download giáo trình lập trình Java và lập trình Android.

Tải giáo trình lập trình Java https://mshares.co/file/SG9TFNF

Ngoài ra bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết hơn có thể tham khảo thêm tài liệu O’REILLY Java Swing ngay bên dưới đây.

3. DOWNLOAD BỘ TÀI LIỆU LẬP TRÌNH Java Swing – O’REILLY

Như vậy là tôi đã chia sẻ bộ tài liệu lập trình Java Swing đến các bạn. Ngoài ra các bạn có tham khảo thêm những bộ tài liệu lập trình khác tại Team Việt Dev.

Xem thêm các khóa học lập trình được biên soạn bởi Team Việt Dev.

Khóa học lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học lập trình Android miễn phí

Xây dựng website bán hàng miễn phí với wordpress

(Tác giả: Team Việt Dev)

4 Comments

 1. Khánh 01/11/2019 Reply
 2. Phan Duy Anh 03/04/2020 Reply
 3. Trần Lại 19/09/2021 Reply

Bình luận