Nhận dạng biển số xe (Automatic license plate recognition)

Nhận dạng biển số xe (Automatic license plate recognition) hữu ích trong nhiều lĩnh vực như quản lý bãi đậu xe, kiểm soát hành vi trộm cắp. Với mong muốn trên chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế hệ thống nhận dạng biển số xe sử dụng ngôn ngữ lập trình Java kết hợp bộ thư viện OpenCV hỗ trợ xử lý ảnh.

dsa

Tự động nhận dạng biển số xe (Automatic license plate recognition) thường chúng ta sẽ thực hiện theo 3 bước sau:

  • Phát hiện vùng chứa biển số xe: đây là bước quan trọng tại vì nếu nhận dạng sai vùng chứa biển số xe thì coi như chúng ta lấy nhầm kết quả.
  • Tách các ký tự: sau khi phát hiện vùng chứa biển số xe thành công thì tiếp theo bạn cần tách các ký tự thành riêng lẻ để dễ nhận dạng.
  • Nhận dạng các ký tự: tách thành công các ký tự thì việc cuối cùng bạn cần nhận dạng ký tự bằng cách cách chẳng hạn so sánh khớp mẫu, so sánh độ tương quan…

ád

á

Xem thêm:

Cài đặt OpenCV trên môi trường Windows

Khởi chạy ứng dụng OpenCV đầu tiên

Hiển thị hình ảnh sử dụng OpenCV trong Java

Lời kết: Bạn vừa theo dõi phần hướng dẫn nhận dạng biển số xe (Automatic license plate recognition) sử dụng ngôn ngữ lập trình Java kết hợp bộ thư viện xử lý ảnh OpenCV. Ngoài ra có thể xem thêm những bài viết khác được chia sẻ miễn phí tại Team Việt Dev trong chuyên mục OpenCV.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận