Khởi chạy ứng dụng OpenCV đầu tiên

OpenCV (Open Computer Vision) là một thư viện mã nguồn mở dùng để xử lý các vấn đề liên quan đến thị giác máy tính được ứng dụng rộng rãi trong đời sống hiện nay như nhận dạng và xử lý ảnh, nhận dạng cử chỉ, nhận dạng khuôn mặt… Những bài trước chúng ta đã tìm hiểu OpenCV là gì thì tiếp theo chúng ta bắt đầu khởi chạy ứng dụng OpenCV đầu tiên.

Khởi chạy ứng dụng OpenCV đầu tiên yêu cầu bạn cần:

Bước 1: Khởi tạo ứng dụng như mình dùng Netbeans IDE để soạn thảo, bạn chọn File > New Project… hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + N rồi chọn mục Java > Java Application

Khởi chạy ứng dụng OpenCV đầu tiên

Điền các thông số ứng dụng như tên ứng dụng, đường dẫn lưu… sau đó nhấn Finish hoàn thành.

Khởi chạy ứng dụng OpenCV đầu tiên

Bước 2: Bây giờ bạn cần thêm thư viện OpenCV vào dự án của bạn bằng cách chuột phải vào Project chọn mục Properties. Tại mục Libraries bạn cần trỏ thư viện OpenCV vào dự án.

Khởi chạy ứng dụng OpenCV đầu tiên

Thư viện OpenCV nằm trong đường dẫn cài đặt OpenCV như bài viết trước mình đã hướng dẫn cụ thể trong thư mục /build/java

Bước 3: Tạo một ứng dụng đơn giản, tạo một lớp mới như mình sẽ tạo lớp JavaHelloCv.java với đoạn mã sau

Trước hết chúng ta cần phải tải thư viện OpenCV:

System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME);

Nếu như khi chạy đoạn mã trên mà báo lỗi:

Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: no opencv_java341 in java.library.path
	at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1867)
	at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:870)
	at java.lang.System.loadLibrary(System.java:1122)
	at com.teamvietdev.hellocv.JavaHelloCv.main(JavaHelloCv.java:14)

Bạn có thể sửa bằng cách là trỏ trực tiếp đến đường dẫn đã cài đặt OpenCV chẳng hạn:

package com.teamvietdev.hellocv;

import org.opencv.core.CvType;
import org.opencv.core.Mat;

/**
 *
 * @author TVD
 */
public class JavaHelloCv {

  public static void main(String[] args) {
//    System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME);
    System.load("C:\\OpenCV\\build\\java\\x64\\opencv_java341.dll");
    Mat mat = Mat.eye(3, 3, CvType.CV_8UC1);
    System.out.println("mat = " + mat.dump());
  }

}

Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên:

mat = [ 1,  0,  0;
     0,  1,  0;
     0,  0,  1]

Bạn kiểm tra xem có chạy được kết quả như mình không, nếu như trên có nghĩa là bạn đã khởi chạy ứng dụng OpenCV đầu tiên thành công.

Lời kết: Như vậy Team Việt Dev vừa hướng dẫn các bạn việc khởi chạy ứng dụng OpenCV, trong các bài viết tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về thư viện OpenCV.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận