Thẻ: Websocket

Websocket là gì? Websocket trong Java

Websocket là gì? Websocket là giao thức chuẩn nhằm trao đổi dữ liệu hai chiều giữa client và server phù hợp cho những trường hợp ứng dụng yêu cầu thời gian thực (real time). Nội dung phần này …