Web bán hàng bằng Spring MVC – Đăng nhập hệ thống

Tiếp tục loạt bài hướng dẫn xây dựng Web bán hàng bằng Spring MVC thì Team Việt Dev sẽ trình bày phần thiết kế đăng nhập hệ thống để truy cập quản trị.

Như vậy trong nội dung phần hướng dẫn trước chúng ta đã hoàn thành xong phần thiết kế giao diện quản lý bán hàng Spring MVC bằng cách sử dụng mẫu theme miễn phí có sẵn, còn nội dung trong phần này sẽ xây dựng chức năng đăng nhập hệ thống.

Bước 1: Đầu tiên chúng ta sẽ thiết kế lớp tài khoản để lưu thông tin người dùng như tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ email và một số thông tin cơ bản khác.

Lớp Member.java

Viết phương thức kiểm tra thông tin đăng nhập.

Lớp MemberDAO.java

Lớp MemberDAOImpl.java

Lớp MemberService.java

Lớp MemberServiceImpl.java

Bước 2: Thiết kế giao diện trang đăng nhập, mình sẽ thiết kế giao diện như sau

Mẫu giao diện trang đăng nhập:

Web bán hàng bằng Spring MVC - Đăng nhập hệ thống

Bước 3: Xử lý phần đăng nhập trong Spring MVC, tạo lớp ControllerManages.java viết phương thức kiểm tra thông tin tài khoản đăng nhập có trong cơ sở dữ liệu hay không, nếu tồn tại thì chuyển tới giao diện chính quản trị.

Bạn nhớ kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa khi truy cập URL, nếu session bằng null thì chuyển đến trang yêu cầu đăng nhập.

Cấu trúc bố trí tập tin và thư mục:

Web bán hàng bằng Spring MVC - Đăng nhập hệ thống

Tải mã nguồn tại đây:

Link 1

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết trong loạt bài hướng dẫn xây dựng web bán hàng bằng Spring MVC… miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận