Web bán hàng bằng Spring MVC – Giỏ hàng và thanh toán đơn hàng

Tiếp tục loạt bài hướng dẫn xây dựng Web bán hàng bằng Spring MVC thì Team Việt Dev sẽ trình bày phần giỏ hàng và thanh toán đơn hàng.

Phần trước chúng ta đã hoàn thành phần thiết kế giao diện trang bán hàng, hiển thị danh mục sản phẩmhiển thị danh sách sản phẩm theo danh mục cũng như hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm. Bây giờ tiếp tục là phần giỏ hàng và thanh toán đơn hàng.

Bước 1: Đầu tiên bạn tạo lớp Cart.java để lưu thông tin sản phẩm cũng như số lượng sản phẩm vào trong giỏ hàng.

Bước 2: Sau đó chúng ta sẽ tạo lớp ControllerCart.java để xử lý thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng, xóa sản phẩm trong giỏ hàng… Viết các phương thức cho lớp giỏ hàng như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật giỏ hàng, xóa giỏ hàng, tính tổng số lượng sản phẩm và tổng tiền có trong giỏ hàng.

Như giao diện mình sẽ hiển thị thông tin về giỏ hàng trong header.jsp

Kết quả sau khi chạy đoạn mã trên:

Web bán hàng bằng Spring MVC – Giỏ hàng và thanh toán đơn hàng

Trang cart.jsp hiển thị thông tin giỏ hàng.

Kết quả sau khi chạy đoạn mã trên:

Web bán hàng bằng Spring MVC – Giỏ hàng và thanh toán đơn hàng

Bước 3: Sau khi xong phần giỏ hàng, chúng ta sẽ thiết kế thêm về phần thực hiện tiến hành thanh toán đơn hàng. Mình sẽ làm chức năng này đơn giản, tạo trang checkout.jsp với phần hiển thị thông tin về đơn hàng, bên dưới là phần để người dùng nhập thông tin thanh toán như họ tên, địa chỉ email hay địa chỉ giao hàng.

Web bán hàng bằng Spring MVC – Giỏ hàng và thanh toán đơn hàng

Mã nguồn giao diện trang checkout.jsp

Tạo lớp Receipt.java và ReceiptItem.java để lưu thông tin hóa đơn mua hàng.

Lớp Receipt.java

Lớp ReceiptItem.java

Bây giờ bạn mở lớp ControllerCart.java xử lý khi người dùng nhấn thanh toán đơn hàng.

Cấu trúc thư mục bố trí như sau:

Web bán hàng bằng Spring MVC – Giỏ hàng và thanh toán đơn hàng

 

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết trong loạt bài hướng dẫn xây dựng web bán hàng bằng Spring MVC… miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận