[Bài tập] Kiểm tra số nguyên tố trong Java

Nhằm giúp các bạn bước đầu làm quen với Java dễ dàng hơn thì đội ngữ Team Việt Dev xin gởi đến quý bạn đọc một số nội dung bài tập Java cơ bản. Sau đây là phần hướng dẫn các bạn bài tập kiểm tra số nguyên tố trong Java.

Để làm quen và tiếp cận với ngôn ngữ lập trình Java tốt hơn, các bạn có thể tham khảo một số bài tập Java cơ bản mà Team Việt Dev biên soạn. Nội dung bài viết này nhằm hướng dẫn các bạn thực hiện bài tập kiểm tra số nguyên tố trong Java.

Bài toán: Nhập vào 1 số nguyên n từ bàn phím, viết thuật toán kiểm tra số vừa nhập vào có phải là số nguyên tố hay không. In ra màn hình kết quả.

1. Định nghĩa số nguyên tố?

Số nguyên tố là gì?

  • Số nguyên tố là số tự nhiên khác 0 chỉ có hai ước số dương phân biệt là 1 và chính nó. Các số có nhiều hơn 2 ước số dương được gọi là hợp số.
  • Do số 1 chỉ có một ước số dương là chính nó nên số 1 không phải là số nguyên tố và cũng không phải là hợp số.
  • Ví dụ những số nguyên tố nhỏ hơn 100 bao gồm: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

2. Giải thuật kiểm tra số nguyên tố trong Java

Giải thuật kiểm tra số nguyên tố trong Java có thể thực hiện như sau:

  • Nếu số nguyên n nhỏ hơn 2 thì không phải là số nguyên tố.
  • Đếm số ước trong đoạn từ 2 đến căn bậc hai của n. Nếu không có ước nào trong đoạn từ 2 đến căn bậc hai của n thì là số nguyên tố, ngược lại thì không phải số nguyên tố.

Vậy bài toán giải như sau:

d

sa

d

Trong ví dụ trên, phương thức Math.sqrt(double a) được sử dụng để tính căn bậc 2 của a.

x

3. Tải mã nguồn bài tập

Tải mã nguồn bài tập kiểm tra số nguyên tố trong Java tại đây:

 

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục ra mắt nhiều nội dung khác liên quan đến Java cơ bản miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận