Lấy ngày đầu tháng và cuối tháng bằng Java

Để lấy ngày đầu tháng và cuối tháng bằng Java mình sử dụng lớp (Class) Calendar.java do Java cung cấp. Sau đây là ví dụ lấy ngày nhỏ nhất và lớn nhất trong tháng bằng Java.

Xem thêm: Chuyển đổi ngày tháng trong java

1. Ví dụ lấy ngày đầu tháng và cuối tháng bằng Java trong tháng hiện tại.

Đầu tiên mình sẽ lấy ra ngày hiện tại và tiếp theo viết hai phương thức lần lượt là tìm số ngày nhỏ nhất (minDay()) và lớn nhất (maxDay()).

Cú pháp lấy thời gian hiện tại.

Phương thức lấy ngày nhỏ nhất trong tháng hiện tại.

Tiếp theo là phương thức lấy ngày lớn nhất trong tháng hiện tại.

Dưới đây là lớp (Class) TestMaxDay.java chứa hai phương thức trên và phương thức main() dùng để chạy chương trình và in ra kết quả.

2. Kết quả ví dụ lấy ngày đầu tháng và cuối tháng bằng Java trong tháng hiện tại.

Ngoài việc lấy ngày đầu tháng và cuối tháng bằng Java thông qua sử dụng lớp (Class) Calendar.java  thì các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết tại chuyên mục lập trình nâng cao.

Bình luận