Cách cài đặt Apple font ( SF font) trên windows từ trang chủ Apple

Giới thiệu:

Apple font ( SF font, San Francisco font ) là một mẫu font đẹp của Apple, tuy nhiên bản font Apple cho ra mắt có đuôi .dmg lại không thể cài trực tiếp trên các hệ điều hành khác OS X.

Link tải font chính hãng: https://developer.apple.com/fonts/

Link video thực hiện trên windows 10: https://www.youtube.com/watch?v=2t2G5dpjE0U

SF Font

Các bước tiến hành:

Bước 1: Download .dmg file:

Bước 2: Tải 7-zip về cài đặt: (nếu cần)

Bước 3:  Giải nén bằng 7-zip:

Bước 4: Mở các file bên trong là lần lượt giải nén các file pkg, Payload~

(Chú ý đường dần file ở trên cùng)

Bước 5: Cài đặt font:

Bước 6: Chờ xem kiểm tra lại kết quả.

Source: -S-TeaM

Bình luận