Hàm MAX, MIN, AVG, SUM, COUNT trong MySQL

Tiếp theo phần tìm hiểu về MySQL thì Team Việt Dev sẽ giải thích cách sử dụng hàm MAX, MIN, AVG, SUM, COUNT trong MySQL với cú pháp và ví dụ minh họa trực quan sao cho dễ hiểu nhất.

Sau đây là phần hướng dẫn sử dụng các hàm MAX, MIN, AVG, SUM, COUNT trong MySQL.

Hàm MAX, MIN, AVG, SUM, COUNT trong MySQL

1. Hàm COUNT trong MySQL

Hàm COUNT trong MySQL trả về số đếm của một biểu thức.

Cú pháp cho hàm COUNT trong MySQL là:

Ví dụ hàm COUNT trong MySQL:

2. Hàm SUM trong MySQL

Hàm SUM trong MySQL trả về giá trị tổng của một biểu thức.

Cú pháp cho hàm SUM trong MySQL là:

Ví dụ hàm SUM trong MySQL:

3. Hàm MIN trong MySQL

Hàm MIN trong MySQL trả về giá trị nhỏ nhất của một biểu thức.

Cú pháp cho hàm MIN trong MySQL là:

Ví dụ hàm MIN trong MySQL:

4. Hàm MAX trong MySQL

Hàm MAX trong MySQL trả về giá trị lớn nhất của một biểu thức.

Cú pháp cho hàm MAX trong MySQL là:

Ví dụ hàm MAX trong MySQL:

5. Hàm AVG trong MySQL

Hàm AVG trong MySQL trả về giá trị trung bình của một biểu thức.

Cú pháp cho hàm AVG trong MySQL là:

Ví dụ hàm AVG trong MySQL:

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về chuyên mục MySQL miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận