Các câu lệnh MySQL thao tác với cột và hàng

Phần tiếp theo trong chuyên mục tìm hiểu về MySQL thì Team Việt Dev sẽ trình bày phần tổng hợp một số câu lệnh MySQL thao tác với cột và hàng giúp bạn tham khảo.

Sau đây là tổng hợp một số câu lệnh MySQL thao tác với cột và hàng như lệnh hiển thị toàn bộ cột trong bảng, lệnh thêm mới một cột vào bảng, lệnh xóa cột trong bảng…

Các câu lệnh MySQL thao tác với cột và hàng

1. Lệnh hiển thị toàn bộ cột trong bảng

2. Lệnh thêm mới cột trong bảng

Cú pháp chung để thêm mới cột như sau:

Ví dụ:

3. Lệnh đổi tên cột trong bảng

Sau đây là cú pháp chung để đổi tên cột như sau:

Ví dụ:

4. Lệnh xóa cột trong bảng

Cú pháp chung để xóa cột như sau:

Ví dụ:

5. Lệnh thay đổi cột kiểu dữ liệu cột trong bảng

Cú pháp chung để thay đổi kiểu dữ liệu cột như sau:

Ví dụ:

6. Lệnh hiển thị dữ liệu trong bảng

Cú pháp chung để hiển thị dữ liệu trong bảng như sau:

Ví dụ:

7. Lệnh thêm mới dữ liệu trong bảng

Cú pháp chung để thêm mới dữ liệu trong bảng như sau:

Ví dụ:

8. Lệnh cập nhật dữ liệu trong bảng

Cú pháp chung để cập nhật dữ liệu trong bảng như sau:

Ví dụ:

9. Lệnh xóa dữ liệu trong bảng

Cú pháp chung để xóa dữ liệu trong bảng như sau:

Ví dụ:

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về chuyên mục MySQL miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận