Thẻ: MySQL

THỰC HÀNH MYSQL CƠ BẢN – PART 2

Mọi thông tin về tài liệu tham khảo bài viết trước tại đây Bài thực hành 6: select customers.city, count(customers.customerName) as SL from customers group by customers.city; select count(orderDate) as count from orders where orderDate …

Thực hành MySQL cơ bản – Part 1

Thực hành MySQL cơ bản theo giáo trình “BÀI GIẢNG THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU” <link tham khảo giáo trình: cuối bài> “BÀI GIẢNG THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU” là giáo trình thực …

Mệnh đề Joins trong MySQL

Tiếp theo phần tìm hiểu về MySQL thì Team Việt Dev sẽ giải thích cách sử dụng mệnh đề Joins trong MySQL với cú pháp và ví dụ minh họa trực quan sao cho dễ …

So sánh giữa MariaDB và MySQL

MariaDB và MySQL là hai trong số những hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay. Hãy cùng làm bài so sánh giữa MariaDB và MySQL …

Các câu lệnh MySQL thao tác bảng

Phần tiếp theo trong chuyên mục tìm hiểu về MySQL thì Team Việt Dev sẽ trình bày phần tổng hợp một số câu lệnh MySQL thao tác bảng giúp bạn tham khảo. Sau đây là tổng hợp một …