Hướng dẫn kết nối SQL Server trong Java

Tiếp theo loạt bài hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu với Java, là phần kết nối SQL Server trong Java. Vậy SQL Server là gì? Tại sao sử dụng SQL Server? Ưu và nhược điểm SQL Server? Những cá nhân hay tổ chức nào đang sử dụng SQL Server?

Hướng dẫn kết nối SQL Server trong Java

Tất cả các câu hỏi tôi đã trả lời chi tiết qua phần tìm hiểu SQL Server là gì? Sau đây là phần hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server với JDBC trong Java.

1. Kết nối SQL Server với JDBC trong Java

Để có thể kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server với JDBC trong Java bạn chỉ cần thực hiện 3 bước sau đây:

Bước 1: Bạn cần import thư viện sqljdbc4-2.0.jar

Bước 2: Đoạn mã sau đây thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server với JDBC trong Java

public Connection getConnect() {
    try {
      String connectionUrl = "jdbc:sqlserver://localhost:1433;"
          + "databaseName=teamvietdev;user=sa;password=root";
      Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
      Connection connection = DriverManager.getConnection(connectionUrl);
      System.out.println("Kết nối thành công!");
      return connection;
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return null;
  }

Trong đó:

– Class.forName(“com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver”) dùng để load JDBC SQL Server Driver. Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau sẽ có chuỗi kết nối khác nhau, như ví dụ trên là dành cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

connectionUrl bao gồm tên database và user,password kết nối đến SQL Server.

Bước 3: Bây giờ bạn hãy kiểm tra xem việc kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server và JDBC bằng Java như thế nào nha

Kết nối thành công!

2. Download ví dụ kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server với JDBC trong Java

Để thuận tiện các bạn có thể download source code ví dụ kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server và JDBC ngay tại đây.

Như vậy là tôi đã hoàn thành phần kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server và JDBC trong Java. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm loạt bài thao tác với cơ sở dữ liệu được chia sẽ bởi tại Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

2 Comments

 1. Hà Thị Nga 30/03/2020 Reply

Bình luận