RDBMS trong SQL

Để tìm hiểu SQL thì không thể không nhắc tới RDBMS trong SQL. Vậy RDBMS trong SQL là gì? Để trả lời cho câu hỏi trên mời các bạn theo dõi ngay sau đây.

1.RDBMS là gì?

RDBMS (Relational Database Management System) là hệ quản trị cơ sỡ dữ liệu quan hệ, và cho tất cả các hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại như SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL và Microsoft Access.

Một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình quan hệ như được giới thiệu bởi E. F. Codd.

2.RDBMS trong SQL với bảng

Bảng là gì? Dữ liệu trong một RDBMS được lưu trữ trong các đối tượng cơ sở dữ liệu được gọi là các bảng. Bảng này về cơ bản là một tập hợp các mục dữ liệu có liên quan và nó bao gồm nhiều cột và hàng.

Trong trường hợp chỉ có một bảng đây là hình thức lưu trữ dữ liệu phổ biến và đơn giản nhất trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

3.

 

 

 

Bình luận