Danh mục: Chưa được phân loại

SQLite là gì?

SQLite là gì? Lịch sử hình thành SQLite như thế nào? Tại sao sử dụng SQLite? Những ưu điểm và nhược điểm của SQLite? Để trả lời các câu hỏi được đặt ra ở trên chúng ta sẽ …

SQL là gì?

SQL là gì? SQL viết tắt của Structured Query Language là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, được nhiều hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Database Management System viết tắt là DBMS) …

Câu hỏi Stateless và Stateful là gì?

Khi tôi đặt câu hỏi này, nhiều người thường buột miệng trả lời ngay “stateless là phi trạng thái và stateful là có trạng thái”. Khi tôi hỏi lại “trạng thái” là gì thì phần …
Basic vi Commands

Basic vi Commands

What is vi? The default editor that comes with the UNIX operating system is called vi (visual editor). The UNIX vi editor is a full screen editor and has two modes of operation: Command mode commands which cause action to be …
Bash For Loop Examples

Bash For Loop Examples

How do I use bash for loop to repeat certain task under Linux / UNIX operating system? How do I set infinite loops using for statement? How do I use three-parameter for loop control expression? …