Danh mục: Chưa được phân loại

RDBMS trong SQL

RDBMS trong SQL

Để tìm hiểu SQL thì không thể không nhắc tới RDBMS trong SQL. Vậy RDBMS trong SQL là gì? Để trả lời cho câu hỏi trên mời các bạn theo dõi ngay sau đây. 1.RDBMS là gì? …
SQL Server là gì?

SQL Server là gì?

SQL Server là gì? Lịch sử hình thành SQL Server như thế nào? Tại sao sử dụng SQL Server? Những ưu điểm và nhược điểm của SQL Server? Để trả lời các câu hỏi được …

SQLite là gì?

SQLite là gì? Lịch sử hình thành SQLite như thế nào? Tại sao sử dụng SQLite? Những ưu điểm và nhược điểm của SQLite? Để trả lời các câu hỏi được đặt ra ở trên chúng ta sẽ …

SQL là gì?

SQL là gì? SQL viết tắt của Structured Query Language là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, được nhiều hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Database Management System viết tắt là DBMS) …