Hướng dẫn tạo biểu đồ trong Flutter

Tiếp theo phần hướng dẫn xây dựng ứng dụng Flutter thì Team Việt Dev sẽ trình bày hướng dẫn tạo biểu đồ trong Flutter (Flutter Chart).

Thông thường trong ứng dụng sẽ có những phần thống kê, báo cáo nên không thể thiếu các dạng biểu đồ, sau đây là phần hướng dẫn tạo biểu đồ trong Flutter.

Để tìm hiểu thêm về Flutter bạn có thể thao khảo thêm một số bài viết như khởi tạo ứng dụng Flutter đầu tiên, xây dựng ứng dụng Flutter tính chỉ số BMI, xây dựng ứng dụng Calculator bằng Flutter.

1. Biểu đồ Bar Charts trong Flutter

Biểu đồ Bar Chart là dạng biểu đồ sử dụng những thanh đứng hoặc thanh ngang để biểu thị và so sánh số liệu. Biểu đồ Bar Charts trong Flutter gồm một số dạng như sau:

Hướng dẫn tạo biểu đồ trong Flutter

Bạn có thể tải biểu đồ Bar Chart tại một số đường dẫn sau:

Link tải https://google.github.io/charts/flutter/gallery.html

2. Biểu đồ Time Series Charts trong Flutter

Biểu đồ Time Series Charts là dạng biểu đồ hiển thị dữ liệu trong một khoảng thời gian. Biểu đồ Time Series Charts trong Flutter gồm một số dạng như sau:

Hướng dẫn tạo biểu đồ trong Flutter

Bạn có thể tải biểu đồ Time Series Charts tại một số đường dẫn sau:

Tải tại đây https://google.github.io/charts/flutter/gallery.html

3. Biểu đồ Line Charts trong Flutter

Line Charts là dạng biểu đồ đường nhằm hiển thị dữ liệu theo xu hướng theo thời gian. Biểu đồ Line Charts trong Flutter gồm một số dạng như sau:

Hướng dẫn tạo biểu đồ trong Flutter

Bạn có thể tải biểu đồ Line Charts tại một số đường dẫn sau:

Tải tại đây: https://google.github.io/charts/flutter/gallery.html

4. Biểu đồ Pie Charts trong Flutter

Pie Charts là dạng biểu đồ hình tròn nhằm hiển thị dữ liệu theo tỉ lệ phần trăm. Biểu đồ Pie Charts trong Flutter gồm một số dạng như sau:

Hướng dẫn tạo biểu đồ trong Flutter

Bạn có thể tải biểu đồ Pie Charts tại một số đường dẫn sau:

Tải tại đây: https://google.github.io/charts/flutter/gallery.html

5. Một số dạng biểu đồ khác trong Flutter

Ngoài ra còn một số dạng biểu đồ khác trong Flutter như Axes, Legends, Behaviors…

Bạn có thể tải biểu đồ khác tại một số đường dẫn sau:

Tải: https://google.github.io/charts/flutter/gallery.html

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về xây dựng ứng dụng di động trên Android và iOS bằng Flutter miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận