Danh mục: Flutter

Thiết kế Tabs trong Flutter

Trong các ứng dụng sử dụng thường có hai tùy chọn để điều hướng là Tabs và Drawers. Sau đây là phần hướng dẫn thiết kế Tabs trong Flutter. Trong các ứng dụng thường sử dụng …

Khởi tạo Splash Screen trong Flutter

Sau đây Team Việt Dev sẽ hướng dẫn khởi tạo Splash Screen trong Flutter (Intro Slider Screen) với giao diện đẹp có thể sẽ phù hợp trong các ứng dụng của bạn. Thông thường khi xây dựng …