Danh mục: Flutter

Thiết kế Tabs trong Flutter

Trong các ứng dụng sử dụng thường có hai tùy chọn để điều hướng là Tabs và Drawers. Sau đây là phần hướng dẫn thiết kế Tabs trong Flutter. Trong các ứng dụng thường sử dụng …

Thiết kế Navigation Drawer trong Flutter

Trong các ứng dụng sử dụng thường có hai tùy chọn để điều hướng là Tabs và Drawers. Sau đây là phần hướng dẫn thiết kế Navigation Drawer trong Flutter. Trong các ứng dụng sử dụng …

Hướng dẫn tạo biểu đồ trong Flutter

Tiếp theo phần hướng dẫn xây dựng ứng dụng Flutter thì Team Việt Dev sẽ trình bày hướng dẫn tạo biểu đồ trong Flutter (Flutter Chart). Thông thường trong ứng dụng sẽ có những phần thống kê, …

Khởi tạo Splash Screen trong Flutter

Sau đây Team Việt Dev sẽ hướng dẫn khởi tạo Splash Screen trong Flutter (Intro Slider Screen) với giao diện đẹp có thể sẽ phù hợp trong các ứng dụng của bạn. Thông thường khi xây dựng …

Quét mã QR Code và Barcode trong Flutter

Tiếp theo phần hướng dẫn xây dựng ứng dụng Flutter thì Team Việt Dev sẽ trình bày quét mã QR Code và Barcode trong Flutter (QR Code & Barcode Scanner). Trong nội dung phần hướng dẫn chúng …

Xây dựng ứng dụng Calculator bằng Flutter

Tiếp theo phần hướng dẫn xây dựng ứng dụng Flutter thì Team Việt Dev sẽ phát triển ứng dụng Calculator bằng Flutter. Flutter là một SDK mã nguồn mở do Google phát triển, được sử dụng để tạo ra …