Hẹn giờ sử dụng Timer và TimerTask trong Java

Timer và TimerTask trong Java là lớp tiện ích có thể được sử dụng để lên lịch cho một luồng được thực thi tại một thời điểm nhất định trong tương lai.

Timer và TimerTask trong Java thuộc gói java.util, thường được sử dụng để lên lịch cho một luồng được thực thi tại một thời điểm nhất định trong tương lai. Lớp Timer trong Java có thể được sử dụng để lên lịch cho một tác vụ được thực thi một lần hoặc lặp lại nhiều lần.

Hẹn giờ sử dụng Timer và TimerTask trong Java

1. Lên lịch thực thi nhiệm vụ một lần Timer trong Java

Hãy thực hiện xử lý thực thi nhiệm vụ một lần đơn giản với sự trợ giúp của lớp Timer trong Java:

Kết quả sau khi chạy lệnh trên như sau:

Trong phương thức schedule() nhận vào tham số TimerTask và thời gian chờ xử lý (delay).

2. Lên lịch thực thi nhiệm vụ nhiều lần Timer trong Java

Hãy thực hiện xử lý thực thi nhiệm vụ nhiều lần đơn giản với sự trợ giúp của lớp Timer trong Java:

Kết quả sau khi chạy lệnh trên như sau:

3. Lên lịch thực thi nhiệm vụ hẹn giờ cố định Timer trong Java

Ví dụ như bạn muốn thực thi nhiệm vụ hẹn giờ cố định, đúng 06h:00m mỗi ngày sẽ gởi mail thông báo nhắc nhở thì thực hiện như sau:

Kết quả sau khi chạy lệnh trên như sau:

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết trong loạt bài hướng dẫn về ngôn ngữ lập trình Java… miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận