Danh mục: SQL

THỰC HÀNH MYSQL CƠ BẢN – PART 2

Mọi thông tin về tài liệu tham khảo bài viết trước tại đây Bài thực hành 6: select customers.city, count(customers.customerName) as SL from customers group by customers.city; select count(orderDate) as count from orders where orderDate …

Thực hành MySQL cơ bản – Part 1

Thực hành MySQL cơ bản theo giáo trình “BÀI GIẢNG THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU” <link tham khảo giáo trình: cuối bài> “BÀI GIẢNG THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU” là giáo trình thực …
RDBMS trong SQL

RDBMS trong SQL

Để tìm hiểu SQL thì không thể không nhắc tới RDBMS trong SQL. Vậy RDBMS trong SQL là gì? Để trả lời cho câu hỏi trên mời các bạn theo dõi ngay sau đây. 1.RDBMS là gì? …

SQLite là gì?

SQLite là gì? Lịch sử hình thành SQLite như thế nào? Tại sao sử dụng SQLite? Những ưu điểm và nhược điểm của SQLite? Để trả lời các câu hỏi được đặt ra ở trên chúng ta sẽ …

SQL là gì?

SQL là gì? SQL viết tắt của Structured Query Language là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, được nhiều hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Database Management System viết tắt là DBMS) …