Thẻ: Android Basics

Tìm hiểu về TableLayout trong Android

Tìm hiểu về TableLayout trong Android

Khi nói về UI Layout không thể không nói đến TableLayout trong Android. Vậy TableLayout trong Android là gì? Có mấy cách khai báo TableLayout? Sử dụng TableLayout như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn …
Tìm hiểu về Relative Layout trong Android

Tìm hiểu về RelativeLayout trong Android

Khi nhắc đến UI Layout trong Android không thể không nói đến RelativeLayout. Vậy RelativeLayout trong Android là gì? Có mấy cách khai báo RelativeLayout trong Android? Sử dụng RelativeLayout như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ …

Tìm hiểu về Intent trong Android

Intent trong Android là một thành phần quan trọng, một số chức năng của Intent như giúp khởi chạy các thành phần Activity, Services, truyền dữ liệu giữa các Activity với nhau… Đối tượng Intent trong Android …

Tìm hiểu về Activity trong Android

Activity trong Android là một thành phần ứng dụng cung cấp một màn hình để người dùng có thể tương tác chẳng hạn như quay số điện thoại, chụp ảnh, đọc báo… và mỗi ứng …

Tìm hiểu về Service trong Android

Service trong Android là một thành phần giúp thực hiện các tác vụ chạy nền mà không cần tương tác với người dùng và nó hoạt động ngay cả khi ứng dụng bị tắt hoàn …

Thành phần ứng dụng Android

Thành phần ứng dụng Android bao gồm bốn thành phần Activities, Services, Broadcast Receivers và Content Providers có thể được sử dụng trong một ứng dụng Android. Trong Android có bốn thành phần chính bao gồm Activities, Services, …