Tìm hiểu về Relative Layout trong Android

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu UI Layout trong Android, trong bài này sẽ đi chi tiết hơn về Linear Layout trong Android. Vậy Linear Layout trong Android là gì? Có mấy cách khai báo Linear Layout trong Android? Sử dụng Linear Layout như thế nào? Để trả lời các câu hỏi ở trên ta cùng nhau điểm qua các mục dưới đây.

1. Relative Layout trong Android là gì?

Relative Layout là một view group hiển thị các view con, các view con được sắp xếp ở bất kì một vị trí nào mà mình thích, cách sắp xếp các view con dựa vào ID của view con nào đó.

2.Cách khái báo Relative Layout trong Android

 

3. Các thuộc tính của Relative Layout trong Android

Thuộc tính Mô tả
android:id Đây là ID mà nhận diện duy nhất Layout đó
android:gravity Xác định cách một đối tượng nên đặt nội dung của nó trên cả hai tọa độ X và Y. Giá trị có thể có là top, bottom, left, right, center, center_vertical, center_horizontal …
android:ignoreGravity Chỉ rằng View nào không bị tác động bởi thuộc tính gravity

4. Ví dụ sử dụng Relative Layout trong Android

 

Lời kết: Sau khi đã tìm hiểu về Linear Layout trong Android các bạn cần nắm khái niệm UI Layout trong Android, UI Layout là gì? các loại Layout trong Android. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm các nội dung khác trong chuyên mục lập trình Android được chia sẻ với Team Việt Dev.

Xem thêm một số loại Layout trong Android:

Đang cập nhật…

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận