Thẻ: Android Basics

Tìm hiểu GridView trong Android

Tìm hiểu GridView trong Android

Tiếp theo chuyên mục UI Layout là phần tìm hiểu GridView trong Android. Vậy GridView là gì? Có mấy cách khai báo GridView? Sử dụng GridView như thế nào? Để tìm hiểu GridView trong Android chúng …
Tìm hiểu về ListView trong Android

Tìm hiểu ListView trong Android

Khi nói về UI Layout không thể không nói đến ListView trong Android. Vậy ListView là gì? Có mấy cách khai báo ListView? Sử dụng ListView như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ …
Tìm hiểu về FrameLayout trong Android

Tìm hiểu về FrameLayout trong Android

FrameLayout trong Android cũng được gọi UI Layout. Vậy FrameLayout là gì? Có mấy cách khai báo FrameLayout? Sử dụng FrameLayout như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về FrameLayout …
Tìm hiểu về AbsoluteLayout trong Android

Tìm hiểu AbsoluteLayout trong Android

Khi nói về UI Layout không thể không nói đến AbsoluteLayout. Vậy AbsoluteLayout trong Android là gì? Có mấy cách khai báo AbsoluteLayout? Sử dụng AbsoluteLayout như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ …
Tìm hiểu về TableLayout trong Android

Tìm hiểu về TableLayout trong Android

Khi nói về UI Layout không thể không nói đến TableLayout trong Android. Vậy TableLayout trong Android là gì? Có mấy cách khai báo TableLayout? Sử dụng TableLayout như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn …
Tìm hiểu về Relative Layout trong Android

Tìm hiểu về RelativeLayout trong Android

Khi nhắc đến UI Layout trong Android không thể không nói đến RelativeLayout. Vậy RelativeLayout trong Android là gì? Có mấy cách khai báo RelativeLayout trong Android? Sử dụng RelativeLayout như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ …

Tìm hiểu về Intent trong Android

Intent trong Android là một thành phần quan trọng, một số chức năng của Intent như giúp khởi chạy các thành phần Activity, Services, truyền dữ liệu giữa các Activity với nhau… Đối tượng Intent trong Android …