Thẻ: Android Basics

Custom GridView trong Android

Custom GridView trong Android

Cũng tương tự như Custom ListView, Custom GridView trong Android là để cải thiện các item trong GirdView. Các item mặc định trong GridView mà Android cung cấp khá đơn điệu và không bắt mắt. Để …

Custom ListView trong Android

Mời các bạn đến với bài hướng dẫn Custom ListView trong Android. Sau khi đã tìm hiểu về ListView trong Android, với item mặc định trong ListView khá đơn điệu và không bắt mắt để giải quyết …
Tìm hiểu GridView trong Android

Tìm hiểu GridView trong Android

Tiếp theo chuyên mục UI Layout là phần tìm hiểu GridView trong Android. Vậy GridView là gì? Có mấy cách khai báo GridView? Sử dụng GridView như thế nào? Để tìm hiểu GridView trong Android chúng …
Tìm hiểu về ListView trong Android

Tìm hiểu ListView trong Android

Khi nói về UI Layout không thể không nói đến ListView trong Android. Vậy ListView là gì? Có mấy cách khai báo ListView? Sử dụng ListView như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ …
Tìm hiểu về FrameLayout trong Android

Tìm hiểu về FrameLayout trong Android

FrameLayout trong Android cũng được gọi UI Layout. Vậy FrameLayout là gì? Có mấy cách khai báo FrameLayout? Sử dụng FrameLayout như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về FrameLayout …
Tìm hiểu về AbsoluteLayout trong Android

Tìm hiểu AbsoluteLayout trong Android

Khi nói về UI Layout không thể không nói đến AbsoluteLayout. Vậy AbsoluteLayout trong Android là gì? Có mấy cách khai báo AbsoluteLayout? Sử dụng AbsoluteLayout như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ …
Tìm hiểu về TableLayout trong Android

Tìm hiểu về TableLayout trong Android

Khi nói về UI Layout không thể không nói đến TableLayout trong Android. Vậy TableLayout trong Android là gì? Có mấy cách khai báo TableLayout? Sử dụng TableLayout như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn …
Tìm hiểu về Relative Layout trong Android

Tìm hiểu về RelativeLayout trong Android

Khi nhắc đến UI Layout trong Android không thể không nói đến RelativeLayout. Vậy RelativeLayout trong Android là gì? Có mấy cách khai báo RelativeLayout trong Android? Sử dụng RelativeLayout như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ …