Tìm hiểu về UI Layout trong Android

Sau khi đã tìm hiểu qua cấu trúc ứng dụng Android gồm nhiều mục khác nhau, bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết hơn thông qua tìm hiểu về UI Layout trong Android. Vậy UI Layout trong android là gì?

1. UI Layout trong Android là gì?

UI Layout trong Android là gì? UI Layout trong Android là bố cục giao diện người dùng, và cũng là thành phần quan trọng trong ứng dụng Android được tạo nên từ lớp View, với lớp con là ViewGroup. UI Layout trong Android chiếm một hình chữ nhật trên màn hình, chịu trách nhiệm cho việc vẽ và xử lý sự kiện. Với UI Layout trong Android bạn có thể tùy biến Layout cho thông qua việc tạo một lớp, lớp đó được mở rộng từ ViewGroup.

2. Các loại Layout trong Android

Android cung cấp một số Layout như Linear Layout, Relative Layout, Table Layou tùy theo thiết kế mà chọn Layout cho thích hợp.

view Mô tả
LinearLayout LinearLayout là một view group mà căn chỉnh các view con theo một hướng nào đó: chiều dọc hay chiều ngang dự vào thược tính android:orientation.
RelativeLayout RelativeLayout là một view group mà hiển thị các view con, các view con được sắp xếp dựa vào ID của view con nào đó.
Table Layout TableLayout là một view mà nhóm tất cả các view vào trong các hàng và các cột.
AbsoluteLayout AbsoluteLayout cho phép bạn xác định vị trí chính xác (tọa độ x/y)  của các view con.
Frame Layout FrameLayout là một view group thuộc loại layout đơn giản, các View con chứa bên trong xếp chồng lên nhau và được định vị bằng thuộc tính layout_gravity.
ListView ListView là một view group, hiển thị các item theo một danh sách item có thể cuộn được theo chiều thẳng đứng.
GridView GridView là một view group mà hiển thị các item theo dạng hình lưới và có thể cuộn được theo chiều ngang và chiều dọc.

3. Các thuộc tính của Layout trong Android

UI Layout trong Android bao gồm nhiều loại Layout, tương ứng với mỗi loại Layout có các thuộc tính chung và riêng. Sau đây là một số thuộc tính chung và được áp dụng cho tất cả Layout:

Thuộc tính Mô tả
android:id ID là duy nhất được gán cho đối tượng View
android:layout_width Độ rộng của Layout
android:layout_height Chiều cao của Layout
android:layout_marginTop Canh theo cạnh trên của Layout
android:layout_marginBottom Canh theo cạnh dưới của Layout
android:layout_marginLeft Canh theo cạnh trái của Layout
android:layout_marginRight Canh theo cạnh phải Layout
android:layout_gravity Xác định cách các view con được đặt tại đâu
android:layout_weight Xác định có bao nhiêu extra space trong Layout nên được cấp phát tới View đó
android:layout_x Xác định tọa độ x của Layout
android:layout_y Xác định tọa độ y của Layout
android:layout_width Độ rộng Layout
android:layout_width Chiều cao Layout
android:paddingLeft Canh left padding cho Layout
android:paddingRight Canh right padding cho Layout
android:paddingTop Canh top padding cho Layout
android:paddingBottom Canh bottom padding cho Layout

View ID trong Android là gì? Tương ứng với một đối tượng view trong Android được gán bởi một ID duy nhất. Vậy view ID trong Android là ID duy nhất được gán cho một đối tượng view. Sau đây là cú pháp cho một ID bên trong file.xml

android:id="@+id/my_view"

Lời kết: Sau khi đã tìm hiểu về UI Layout trong Android các bạn cần nắm khái niệm UI Layout trong Android, UI Layout là gì? các loại Layout trong Android. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm các nội dung khác trong chuyên mục lập trình Android được chia sẻ với Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận