Danh mục: Android

Tìm hiểu về AbsoluteLayout trong Android

Tìm hiểu AbsoluteLayout trong Android

Khi nói về UI Layout không thể không nói đến AbsoluteLayout. Vậy AbsoluteLayout trong Android là gì? Có mấy cách khai báo AbsoluteLayout? Sử dụng AbsoluteLayout như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ …
Tìm hiểu về TableLayout trong Android

Tìm hiểu về TableLayout trong Android

Khi nói về UI Layout không thể không nói đến TableLayout trong Android. Vậy TableLayout trong Android là gì? Có mấy cách khai báo TableLayout? Sử dụng TableLayout như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn …
Tìm hiểu về Relative Layout trong Android

Tìm hiểu về RelativeLayout trong Android

Khi nhắc đến UI Layout trong Android không thể không nói đến RelativeLayout. Vậy RelativeLayout trong Android là gì? Có mấy cách khai báo RelativeLayout trong Android? Sử dụng RelativeLayout như thế nào? Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ …

Tìm hiểu về Intent trong Android

Intent trong Android là một thành phần quan trọng, một số chức năng của Intent như giúp khởi chạy các thành phần Activity, Services, truyền dữ liệu giữa các Activity với nhau… Đối tượng Intent trong Android …

Tìm hiểu về Activity trong Android

Activity trong Android là một thành phần ứng dụng cung cấp một màn hình để người dùng có thể tương tác chẳng hạn như quay số điện thoại, chụp ảnh, đọc báo… và mỗi ứng …