Cách xóa thông báo Flatsome issues đơn giản nhất

Tắt thông báo Flatsome issues

Cách xóa thông báo Flatsome issues đơn giản chỉ cần bằng 1 thao tác

Bác có thể dùng đoạn này dán vào functions.php của theme đang active:
// Custom CSS Backend
add_action(‘admin_head’, ‘custom_css_backend’);
function custom_css_backend() {
echo ‘<style>
#flatsome-notice {display: none;}
</style>’;
}

Bình luận