[Hibernate] Bài 1: Tổng quan về Hibernate

Trước khi đến với loạt bài hướng dẫn Hibernate Framework mình giới thiệu tổng quan về Hibernate framework cho các bạn có thể hình dung về Hibernate Framework.

1. Giới thiệu tổng quan về Hibernate Framework:

Hibernate là một framework cho persistence layer, là một dịch vụ lưu trữ và truy vấn dữ liệu quan hệ mạnh mẽ và nhanh chóng. Hibernate giúp người phát triển các class dùng để lưu trữ dữ liệu theo cách thức  hướng đối tượng. Hibernate cho phép thực hiện các câu truy vấn dữ liệu bằng cách sử dụng ngôn ngữ SQL mở rộng của Hibernate (HQL) hoặc là ngôn ngữ SQL nguyên thuỷ cũng như là sử dụng các API.

tongquan Hibernate

tongquan Hibernate

 

2. Lợi ích Hibernate Framework mang lại:

– Hibernate cung cấp đầy đủ tính truy vấn như: Hibernate Query Language, Hibernate Criteria Query API và các truy vấn tự nhiên.

– Hibernate là miễn phí.

– Hibernate XML cho phép liên kết dữ liệu được biểu diễn như XML và POJOs thay thế cho nhau.

– Giúp bạn giảm thời gian phát triển các dự án của mình.

Xem tiếp bài 2: Cấu Trúc Hibernate

(Tác giả: Công Minh)

Bình luận