Giao thức MQTT là gì?

Giao thức MQTT là gì? Những khái niệm cơ bản về giao thức MQTT. Sau đây tôi cùng các bạn sẽ lần lượt tìm hiểu giao thức MQTT. Vậy giao thức MQTT là gì?

1. Giao thức MQTT là gì?

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức gửi dạng Publish-Subscribe. Giao thức MQTT sử dụng giao thức TCP/IP để truyền dữ liệu. MQTT được sử dụng phổ biến cho các thiếu bị IOT (Internet of Things). Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với các khái niệm của giao thức MQTT.

2. Các khái niệm cơ bản của giao thức MQTT

Để hiểu về giao thức MQTT chúng ta cần nắm rõ các khái niệm sau:

MQTT – Broker là gì? 

MQTT – Broker là server nhận dữ liệu và giao tiếp với các client đã được chỉ định.

MQTT – Topic là gì?

Là chủ đề mà Broker tạo ra để Device gửi vào. Nó như là folder chứa dữ liệu vậy nên có thể ở dạng đường dẫn abc/topic1.

 

3. Ưu điểm khi sử dụng MQTT

 

 

 

 

 

Bình luận