Quản lý cơ sở dữ liệu với phần mềm MySQL Workbench

MySQL Workbench là một công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu trực quan tích hợp phát triển, quản trị, thiết kế cơ sở dữ liệu và bảo trì SQL cho hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL. Sau đây là phần giới thiệu và hướng dẫn cài đặt quản lý cơ sở dữ liệu với phần mềm MySQL Workbench.

MySQL Workbench là gì? MySQL Workbench là một công cụ trực quan cho xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, nhà phát triển và DBA.

1. Giới thiệu MySQL Workbench

MySQL Workbench kế thừa cho DBDesigner 4 từ fabFORCE.net và thay thế gói công cụ GUI của MySQL. MySQL Workbench cung cấp mô hình dữ liệu, phát triển SQL, cấu hình máy chủ, quản trị người dùng, sao lưu dữ liệu và nhiều hơn nữa.

Quản lý cơ sở dữ liệu với phần mềm MySQL Workbench

MySQL Workbench hiện hỗ trợ trên nền tảng Windows, Linux và Mac OS X.

2. Một số tính năng nổi bật MySQL Workbench

  • Hỗ trợ nền tảng Windows, Linux và Mac OS X.
  • Hỗ trợ kết nối với máy chủ MySQL.
  • Thiết lập cấu hình máy chủ, quản trị người dùng.
  • Sao lưu và khôi phục dữ liệu.
  • Các thao tác với bảng, khung nhìn, thủ tục, kích hoạt và sự kiện.
  • Khởi chạy các câu truy vấn SQL.
  • Nhập và xuất các tập tin SQL.

3. Phiên bản phát hành MySQL Workbench

Phiên bản xem trước đầu tiên của MySQL Workbench được phát hành vào tháng 9 năm 2005. Việc đánh số phiên bản được bắt đầu từ 5.0 để nhấn mạnh rằng MySQL Workbench được phát triển như là sự kế thừa cho DBDesigner4.

Quản lý cơ sở dữ liệu với phần mềm MySQL Workbench

MySQL Workbench 5.0 và 5.1 là các công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu trực quan chuyên dụng cho cơ sở dữ liệu MySQL. Trong khi MySQL Workbench 5.0 là sản phẩm chỉ dành cho MS Windows thì từ MySQL Workbench 5.1 trở lên hỗ trợ đa nền tảng.

Tiếp theo lần lượt các phiên bản MySQL Workbench 5.2, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3 ra đời.

Đến năm 2018, nhóm MySQL Workbench đã công bố phiên bản phát hành công khai đầu tiên của phiên bản 8.0.11 với tư cách là Ứng viên phát hành (RC) cùng với MySQL Community Server 8.0.11.

Tải và cài đặt phần mềm MySQL Workbench:

http :// bit. ly/2FaWMV2

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục ra mắt nhiều nội dung khác liên quan đến thủ thuật hoặc ứng dụng miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận