Hướng dẫn cài đặt thư viện OpenCV trong Android

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là một thư viện mã nguồn mở hàng đầu cho thị giác máy tính (computer vision) được phát hành theo giấy phép BSD và hỗ trợ trên nền tảng Windows, Linux, Mac OS, iOS và Android. Phần sau đây nhằm hướng dẫn cài đặt thư viện OpenCV trong Android, mời các bạn chú ý đón xem.

OpenCV là thư viện mã nguồn mở được phát hành theo giấy phép BSD do đó nó hoàn toàn miễn phí cho cả mục đích học tập lẫn thương mại. OpenCV hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình C++, Python, Java.

Hướng dẫn cài đặt thư viện OpenCV trong Android

Sau đây là phần hướng dẫn cài đặt thư viện OpenCV trong Android, giúp các bạn có thể dễ dàng tích hợp thư viện OpenCV vào các dự án Android.

Bước 1: Đầu tiên các bạn cần tải thư viện OpenCV cho Android Studio tại trang chủ opencv.org hoặc có thể tải theo đường dẫn bên dưới.

Tải thư viện OpenCV https://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-android/3.4.1/opencv-3.4.1-android-sdk.zip/download

Sau khi tải về máy tính bạn cần giải nén tập tin, ví dụ như mình sẽ giải nén ra đường dẫn:

C:\opencv-android-sdk

Sau khi giải nén bạn sẽ thấy có 3 thư mục bao gồm apksamples và sdk.

Hướng dẫn cài đặt thư viện OpenCV trong Android

Bước 2: Tiếp theo chúng ta cần thêm thư viện OpenCV vào Android Studio, bạn mở Android Studio lên sau đó chọn mục File > New > Import Module

Bạn cần trỏ đến thư mục …/sdk/java vừa giải nén bước trên.

Hướng dẫn cài đặt thư viện OpenCV trong Android

Như bạn thấy hình trên thì mình trỏ đến đường dẫn C:\opencv-android-sdk\sdk\java

Sau khi thêm thư viện OpenCV vào có thể xảy ra lỗi, bạn hãy vào tập tin build.gradle của module OpenCV và sửa lại compileSdkVersion, buildToolsVersion, minSdkVersion, targetSdkVersion trùng với tập tin build.gradle của module app.

Hướng dẫn cài đặt thư viện OpenCV trong Android

Bạn mở tập tin sau đó thêm đoạn mã sau vào dependencies:

implementation project(':openCVLibrary342')

Tiếp theo bạn cần tạo thư mục jniLibs, sau đó sao chép toàn bộ tập tin trong thư mục …/sdk/native/libs vào thư mục jniLibs vừa tạo:

Hướng dẫn cài đặt thư viện OpenCV trong Android

Thư mục jniLibs thuộc thư mục main như hình sau:

Hướng dẫn cài đặt thư viện OpenCV trong Android

Bước 3: Cuối cùng chúng ta cần viết một vài phương thức nhỏ để kiểm tra xem cài đặt thư viện OpenCV trong Android thành công hay chưa?

Trong lớp MainActivity.java bạn thêm đoạn mã sau vào:

if (OpenCVLoader.initDebug()) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "OpenCVLoader Successful", Toast.LENGTH_LONG).show();
} else {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "OpenCVLoader Fail", Toast.LENGTH_LONG).show();
}

Xem thêm:

Khởi chạy ứng dụng OpenCV đầu tiên

Hiển thị hình ảnh sử dụng OpenCV trong Java

Hiển thị máy ảnh sử dụng OpenCV trong Java

Lời kết: Bạn vừa theo dõi phần hướng dẫn cài đặt thư viện OpenCV trong Android, ở các bài viết kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu thêm như cách hiển thị video sử dụng OpenCV, nhận dạng khuôn mặt sử dụng OpenCV… được chia sẻ miễn phí tại Team Việt Dev trong chuyên mục OpenCV.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận