Hướng dẫn kết nối Sqlite trong Java

Trước khi đến với bài hướng dẫn kết nối Sqlite trong Java các bạn cần nắm Sqlite là gì? Tại sao sử dụng Sqlite? Ưu và nhược điểm Sqlite?

Hướng dẫn kết nối Sqlite trong Java

Tất cả các câu hỏi được đặt ra ở trên tôi đã trả lời chi tiết qua phần tìm hiểu sqlite là gì? Ngay sau đây là phần hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu Sqlite với JDBC trong Java.

 1. Kết nối SQLite và JDBC trong Java

Để có thể kết nối cơ sở dữ liệu SQLite với JDBC trong Java bạn chỉ cần thực hiện 3 bước sau đây:

Bước 1: Bạn cần import thư viện sqlite-jdbc-3.21.0.jar

Bước 2: Đoạn mã sau đây thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu SQLite với JDBC trong Java

public void connectSQLiteApp() throws SQLException {
    try {
      Class.forName("org.sqlite.JDBC");
      SQLiteConfig config = new SQLiteConfig();
      config.enableFullSync(true);
      config.setReadOnly(false);
      SQLiteDataSource sQLiteDataSource = new SQLiteDataSource(config);
      String url = "jdbc:sqlite:" + getClass().getResource("/database/teamvietdev.db").toString();
      sQLiteDataSource.setUrl(url);
      Connection conn = sQLiteDataSource.getConnection();
      System.out.println("connect success " + conn);
    } catch (ClassNotFoundException se) {
      System.out.println("" + se.getMessage());
    }
  }

Trong đó:

– Class.forName(“org.sqlite.JDBC”) dùng để load JDBC Driver tương ứng. Mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau sẽ có chuỗi kết nối khác nhau, như org.sqlite.JDBC là dành cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite.

– SQLiteConfig cấu hình SQLite

– SQLiteDataSource url kết nối cho cơ sở dữ liệu SQLite theo dạng sau jdbc:sqlite:path_database

Ví dụ: path_database = C:\sqlite\test.db

Bước 3: Bây giờ bạn hãy kiểm tra xem việc kết nối cơ sở dữ liệu SQLite và JDBC bằng Java như thế nào nha

connect success: org.sqlite.SQLiteConnection@1e80bfe8

 2. Download ví dụ kết nối cơ sở dữ liệu SQLite với JDBC trong Java

Để thuận tiện các bạn có thể download source code ví dụ kết nối cơ sở dữ liệu SQLite và JDBC ngay tại đây.

Như vậy là tôi đã hoàn thành phần kết nối cơ sở dữ liệu SQLite và JDBC trong Java. Sắp tới tôi sẽ ra mắt loạt bài thao tác với cơ sở dữ liệu SQLite các bạn nhớ đón xem tại Team Việt Dev.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận