Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 7

Phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên do đội ngũ Team Việt Dev biên soạn. Nội dung phần 7 nhằm hướng dẫn các bạn xây dựng thống kê, báo cáo dữ liệu.

Java Swing là một phần của JFC (Java Foundation Classes) được sử dụng để tạo các ứng dụng Window-Based. Java Swing được xây dựng ở trên cùng của AWT (Abstract Windowing Toolkit) và được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java.

Nhằm giúp các bạn sinh viên, học viên hay một số bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về lập trình Java Swing thì đội ngũ Team Việt Dev biên soạn một số tài liệu Java Swing và phần hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Sau khi đã cài đặt đầy đủ các công cụ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu… thì tiếp theo chúng ta sẽ khởi tạo dự án ứng dụng quản lý học viên trên Netbeans IDE với ngôn ngữ lập trình Java Swing.

Bước 1: Phần thống kê dữ liệu thì mình sẽ sử dụng thư viện JFreeChart để tạo các dạng biểu đồ như hình tròn, hình cột… Bạn truy cập http://www.jfree.org/jfreechart/download/ để tải thư viện mới nhất, thêm thư viện jfreechart-1.5.0.jarjcommon-1.0.23.jar vào dự án.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

 

Bây giờ bạn thiết kế giao diện trong ThongKePanel.java, mình sẽ tạo mẫu biểu đồ BarChartGanttChart để hiển thị thống kê dữ liệu.

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Bước 2: Trong ví dụ mình sẽ thống kê số lượng học viên đăng ký và thống kê theo dõi tình trạng các khóa học. Bạn cần viết một số phương thức truy vấn dữ liệu như sau:

Lớp KhoaHocBean.java

Lớp LopHocBean.java

Lớp ThongKeDAO.java

Lớp ThongKeDAOImpl.java

Lớp ThongKeService.java

Lớp ThongKeServiceImpl.java

Bước 3: Tạo lớp QuanLyThongKeController.java

Trong ThongKeJPanel.java bạn cần gọi đến QuanLyThongKeController.java

Kết quả sau khi chạy đoạn mã chương trình trên có thể như sau:

Lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên

Như vậy thông qua những phần hướng dẫn trên mong rằng bạn có thể tìm hiểu dễ dàng và nhanh chóng hơn về lập trình Java Swing, có thể xây dựng một dự án hoàn chỉnh để hoàn thành báo cáo môn học hoặc luận văn tốt nghiệp.

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây:

Tải mã nguồn hướng dẫn lập trình Java Swing với ứng dụng quản lý học viên phần 7 tại đây:

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục ra mắt nhiều nội dung khác liên quan đến Java Swing miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận