So sánh giữa MariaDB và MySQL

MariaDB và MySQL là hai trong số những hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay. Hãy cùng làm bài so sánh giữa MariaDB và MySQL để xem sự khác biệt.

So sánh giữa MariaDB và MySQL

MySQL là gì? MySQL là một trong những cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới được phát triển dựa trên C / C ++. MySQL sau đó được Sun Microsystems mua lại vào năm 2008. Tiếp sau đó vào năm 2010 Sun Microsystems đã được Oracle mua lại và kể từ đó MySQL được duy trì và quản lý bởi đội ngũ Oracle.

So sánh giữa MariaDB và MySQL

MariaDB là gì? Trong quá trình mua lại Sun Microsystems của Oracle thì một số kỹ sư cao cấp đang nghiên cứu phát triển MySQL cảm thấy có xung đột lợi ích giữa cơ sở dữ liệu thương mại của MySQL và Oracle. Kết quả là các kỹ sư đó đã tạo ra một nhánh của cơ sở mã MySQL và như thế MariaDB được tạo ra.

Theo số liệu thống kê thì MySQL được xếp thứ 2 trong số các cơ sở dữ liệu quan hệ và MariaDB xếp ở vị trí thứ 9 (đứng đầu là cơ sở dữ liệu Oracle).

So sánh giữa MariaDB và MySQL

MariaDB có một số tối ưu hóa có xu hướng cải thiện hiệu suất so với MySQL. Bảng sau minh họa sự khác biệt so sánh giữa MariaDB và MySQL:

MariaDB MySQL
Nhà phát triển MariaDB Corporation AB (MariaDB Enterprise) và
MariaDB Foundation (community MariaDB Server)
Oracle
Phát hành lần đầu 2009 1995
Phát hành hiện tại 10.3.10, October 2018 8.0.12, July 2018
Giấy phép Mã nguồn mở Mã nguồn mở + độc quyền
Phát triển Mở Đóng
Công cụ lưu trữ InnoDB
MyISAM
BLACKHOLE
CSV
MEMORY
ARCHIVE
MERGE
ColumnStore
MyRocks
Aria
SphinxSE
TokuDB
CONNECT
SEQUENCE
Spider
Cassandra
InnoDB
MyISAM
BLACKHOLE
CSV
MEMORY
ARCHIVE
MERGE
Quản lý SQL HeidiSQL MySQL Workbench
Ngôn ngữ triển khai C và C++ C và C++
Hệ điều hành máy chủ FreeBSD
Linux
Solaris
Windows
FreeBSD
Linux
OS X
Solaris
Windows
API Proprietary native API
ADO.NET
JDBC
ODBC
Proprietary native API
ADO.NET
JDBC
ODBC
Ngôn ngữ lập trình hỗ trợ Ada
C
C#
C++
D
Eiffel
Erlang
Go
Haskell
Java
JavaScript (Node.js)
Objective-C
OCaml
Perl
PHP
Python
Ruby
Scheme
Tcl
Ada
C
C#
C++
D
Delphi
Eiffel
Erlang
Haskell
Java
JavaScript (Node.js)
Objective-C
OCaml
Perl
PHP
Python
Ruby
Scheme
Tcl
Khách hàng Booking.com, Wikipedia, Google, Canal+, ClubMed, Deutsche Telekom, La Poste, Virgin… NASA, US Navy, Spotify, Netflix, Nokia, Joomla, Uber, PHP-Nuke, Tesla, Fujitsu…
Thị trường MariaDB mặc định trong LAMP MySQL mặc định trong AppServ

Bạn sẽ lựa chọn MariaDB hay MySQL?

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về chuyên mục MariaDB miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận