Thẻ: MariaDB

So sánh giữa MariaDB và MySQL

MariaDB và MySQL là hai trong số những hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay. Hãy cùng làm bài so sánh giữa MariaDB và MySQL …

Mệnh đề Joins trong MariaDB

Tiếp theo phần tìm hiểu về MariaDB thì Team Việt Dev sẽ giải thích cách sử dụng mệnh đề Joins trong MariaDB với cú pháp và ví dụ minh họa trực quan sao cho dễ …

Cấu hình kết nối tới MariaDB

Phần tiếp theo trong chuyên mục tìm hiểu về MariaDB thì Team Việt Dev sẽ trình bày cấu hình kết nối tới MariaDB sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và ngôn ngữ lập trình Java. Sau …

Kiểu dữ liệu trong MariaDB

Trong MariaDB kiểu dữ liệu được chia làm ba loại chính bao gồm kiểu số (Numeric Data Types), kiểu văn bản (String DataTypes) và kiểu ngày tháng (Date and Time Data Types). Sau đây trình bày …