Tổng hợp giao diện Admin Panel Responsive miễn phí

Hãy cùng xem qua phần tổng hợp giao diện Admin Panel Responsive miễn phí để xem có mẫu giao diện nào phù hợp với mẫu quản trị mà bạn đang tìm kiếm hay không?

Tổng hợp giao diện Admin Panel Responsive miễn phí năm 2018 với nhiều THEME có giao diện thiết kế đẹp, tốc độ tải trang nhanh, chức năng đầy đủ…

1. Shoppy

Shoppy là giao diện bảng điều khiển quản trị trang web có cấu trúc phẳng được xây dựng dựa trên khuôn khổ HTML5, CSS3 và Bootstrap.

Shoppy gồm các thành phần như Grids and Portlets, Elements, Maps, Pages, Sign-up, Log-in, Charts, Bar, Pie, Polar, Line, Mailbox.

Tổng hợp giao diện Admin Panel Responsive miễn phí

DEMO https://p.w3layouts.com/demos/28-03-2016/shoppy/web/

DOWNLOAD https://drive.google.com/drive/folders/1Kull6wGKs7YtQFhvpgxskHd32xJS5Py7

2. Ultra Modern

Ultra Modern là mẫu giao diện quản trị dễ dàng sử dụng và tích hợp, phong cách thiết kế hiện đại, nhiều thành phần như Menus, Sub Navigation Menus, Vertical navigation Menu, Profile widget, Login with Registration & Forgot Password, Unique Login Pages, Forms, Charts, Date Pickers, Calendar, Email, Forms…

Ultra Modern là một mẫu quản trị cao cấp được xây dựng trên đầu trang của Bootstrap tuyệt vời, công nghệ web hiện đại HTML5, CSS3 và jQuery.

Tổng hợp giao diện Admin Panel Responsive miễn phí

 

DEMO https://p.w3layouts.com/demos/07-03-2016/ultra_modern/web/

DOWNLOAD https://drive.google.com/drive/folders/1Kull6wGKs7YtQFhvpgxskHd32xJS5Py7

Baxster là mẫu giao diện bảng điều khiển quản trị cao cấp thiết kế phẳng, xây dựng dựa trên nền Bootstrap 3+ Framework, HTML5, CSS3, Media query.

Tổng hợp giao diện Admin Panel Responsive miễn phí

 

4. Novus

Novus là mẫu giao diện bảng điều khiển quản trị cao cấp thiết kế phẳng, xây dựng trên Bootstrap, HTML5, CSS3 và Media query.

Novus phù hợp cho ứng dụng web hệ thống quản lý dự án, bảng điều khiển quản trị, chương trình phụ trợ ứng dụng, CMS.

Tổng hợp giao diện Admin Panel Responsive miễn phí

5. Glance

Glance là mẫu quản trị thiết kế phẳng, sáng tạo và hiện đại. Được phát triển dựa trên Bootstrap, HTML5, CSS3 và JQuery.

Glance bao gồm các thành phần trang login, signup, 404 & 500 error, charts, mail, calendar widget, profile…

Tổng hợp giao diện Admin Panel Responsive miễn phí

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều THEME đẹp mắt và miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận