Các câu lệnh MariaDB thao tác cơ sở dữ liệu

Phần tiếp theo trong chuyên mục tìm hiểu về MariaDB thì Team Việt Dev sẽ trình bày phần tổng hợp một số câu lệnh MariaDB thao tác cơ sở dữ liệu giúp bạn tham khảo.

Sau đây là tổng hợp một số câu lệnh MariaDB thao tác Database như khởi tạo một cơ sở dữ liệu mới, xóa một cơ sở dữ liệu mới đã có…

Các câu lệnh MariaDB thao tác cơ sở dữ liệu

Hiển thị toàn bộ Database với lệnh:

SHOW DATABASES;

Tạo Database với lệnh:

CREATE DATABASE dbname;

Xóa Database với lệnh:

DROP DATABASE dbname;

Sử dụng một Database bất kỳ với lệnh:

USE dbname;

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về chuyên mục MariaDB miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận