Toán tử so sánh trong MariaDB

Tiếp theo phần tìm hiểu về MariaDB thì Team Việt Dev sẽ giải thích cách sử dụng toán tử so sánh trong MariaDB với cú pháp và ví dụ minh họa trực quan sao cho dễ hiểu nhất.

Toán tử so sánh được sử dụng trong mệnh đề WHERE để xác định bản ghi nào cần chọn. Dưới đây là danh sách các toán tử so sánh mà bạn có thể sử dụng trong MariaDB.

Toán tử so sánh trong MariaDB

Toán tử Mô tả
= So sánh bằng hai giá trị hoặc biểu thức khác NULL
<=> So sánh bằng hai giá trị hoặc biểu thức ngay cả khi các biểu thức  là NULL
<> So sánh khác
!= So sánh khác
> So sánh nhỏ hơn
>= So sánh nhỏ hơn hoặc bằng
< So sánh lớn hơn
<= So sánh lớn hơn hoặc bằng
IN Khớp giá trị trong danh sách
NOT Loại bỏ một điều kiện
BETWEEN Truy xuất các giá trị trong một phạm vi
IS NULL Giá trị NULL
IS NOT NULL Giá trị không NULL
LIKE So khớp mẫu với % và _
EXISTS Điều kiện được đáp ứng nếu truy vấn con trả về ít nhất một hàng

Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về chuyên mục MariaDB miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.

(Tác giả: Team Việt Dev)

Bình luận